Projekt för minskad tobaksanvändning

Med projektet ”Tobaksfri ungdom” har Folktandvården satsat extra på att minska tobaksanvändandet hos ungdomar. Med hjälp av utbildade tobakscoacher har över 2000 medarbetare i Västra Götalandsregionen fått utbildning i ämnet.


Folktandvården träffar en stor del av alla ungdomar och kan därför vara med och påverka.

Tobaksmissbruk är en av de främsta orsakerna till ohälsa. Förutom stora skador på kroppens organ påverkas även munnen med bland annat ökad risk för cancer och missfärgade tänder.

Folktandvårdens projekt ”Tobaksfri ungdom” har varit en del av det nationella folkhälsoarbetet som går ut på att fram till år 2014 halvera antalet tobaksanvändare under 18 år.

Syftet med ”Tobaksfri ungdom” har varit att genom samtal förebygga att ungdomar börjar röka eller snusa, och att få dem som redan använder tobak att sluta.

Utbildade tobakscoacher

Till projektet valde Folktandvården internt ut 15 personer som fick utbildning i tobaksprevention och motiverande samtalsteknik. Efter kursen åkte de 15 nyutbildade tobakscoacherna ut till medarbetare på alla allmäntandvårdsklinikerna i regionen för att sprida kunskap i ämnet.

På plats i skolan

Även Folktandvårdens medarbetare som är ute på skolor och föreläser fick genom projektet lära sig om tobakens skadevärkningar på både hälsa och miljö.

Totalt kommer alla elever i årskurs fem och åtta i Västra Götalandsregionen få lektioner som syftar till att ingen elev ska använda tobak.
I utbildningsmaterialet till skolorna har man bland annat tagit fram kortfilmen ”Teen Teeth” med Peter Apelgren.

Positiva resultat

Utbildningsprojektet som startade 2009 har nu nått sitt slut och en majoritet av Folktandvårdens medarbetare uppger att de efter utbildningen har fått ökat stöd i sitt arbete med tobaksfrågor.

 

uiqt|wB&