Rapport från Folktandvårdens styrelsemöte den 24 november

Under styrelsemötet i Skövde beslutades om Folktandvården Västra Götalands verksamhetsplan och budget för 2012. De prioriterade målen för 2012 är:

  • Attraktiv vårdgivare
  • Lågt vårdbehov
  • Hälsorelaterad vårdplanering
  • Rätt kompetens och rätt bemanning
  • Positivt resultat

- Jag känner mig trygg med beslutet om både verksamhetsplan och budget, säger ordförande Jens Söder. Det visar att vi har ordning och reda i verksamheten.

Ekonomi och Frisktandvårdsavtal

Efter oktober månad är det samlade resultatet 20,6 mkr och helårsprognosen för 2011 är ett resultat om -3,5 mkr.

Till dags datum har 94 200 personer valt att teckna Frisktandvårdsavtal sedan starten 2007. 12 000 av dessa avtal har tecknats under de första tio månaderna 2011. Den 20 september tog regionfullmäktige beslut om förlängd barn- och ungdomstandvård till 22 år från och med 2012, vilket kommer att påverka den totala volymen av tecknade avtal 2011.

uiqt|wB&uizqi5m{5sizt{{wvH%vozmoqwv5{muizqi5m{5sizt{{wvH%vozmoqwv5{m