Rapport från Folktandvårdens styrelsemöte den 29 september

Jens är ny ordförande i tandvårdsstyrelsen

Jens Söder är tandvårdsstyrelsens nya ordförande, efter det regionala omvalet under våren. Jens är - förutom en stolt skaraborgare – dessutom kommunstyrelsens ordförande i Mariestad.

Vilket är ditt första intryck av Folktandvården i Västra Götaland?

- Att verksamheten präglas av hög kompetens är mitt starkaste intryck, säger Jens. Givetvis menar jag det odontologiska kunnandet, men även det tydliga kundperspektivet och det sunda ekonomiska tänkandet imponerar på mig.
- Alla jag träffat är så positiva och tittar mer framåt än bakåt. Det ger mig goda förhoppningar om framtiden.

Hur ser du på ditt uppdrag som ordförande i tandvårdsstyrelsen?

- Först vill jag verkligen berätta hur hedrad jag känner mig för att få var en del av Folktandvården. Det är med stor glädje och nyfikenhet jag ser fram emot att fördjupa mig i verksamheten, fortsätter Jens.

- För mig är utveckling ett ledord, och att främja utveckling blir mitt bidrag till verksamheten. En framgångsfaktor för ett lyckat utvecklingsarbete är att det är djupt förankrat i verksamheten. Så räkna med att se mig ute i verksamheten en hel del, avslutar Jens.

Jens hälsas varmt välkommen av samtliga ledamöter i styrelsen, med vice ordförande Lars-Inge Stomberg i spetsen.

Delårsbokslut augusti 2011

Efter augusti månad är det samlade resultatet 28 mkr och helårsprognosen för 2011 är ett planerat resultat om -6,5 mkr, vilket är 10 mkr bättre än årsbudget för 2011.  Att verksamhetens kliniker tar ett stort ansvar för den samlade klinikekonomin är en viktig framgångsfaktor för Folktandvårdens ekonomi.

Till och med augusti har 93 450 personer tecknat Frisktandvårdsavtal sedan starten 2007. Vi är därmed på god väg att redan under hösten nå 2011 års mål på 100 000 avtal. Undersökningar visar att både befintliga och potentiella kunder attraheras av vårt unika erbjudande om tandvård till fast pris. Det är ett av flera konkreta bevis på att vi jobbar mest i landet med förebyggande tandvård.


uiqt|wB&{izi5xm||mz{{wvH%vozmoqwv5{m{izi5xm||mz{{wvH%vozmoqwv5{m