Resurstandläkare - en karriärväg

Inom Folktandvården Västra Götaland införs från hösten 2011 ett uppdrag som kallas resurstandläkare. En resurstandläkare är en tandläkare inom allmäntandvården med speciell kompetens inom något område. Liknande lösningar finns sedan tidigare och har även kallats nischtandläkare eller kontakttandläkare.

Stöd till allmäntandvården

För att veta vilken tandvård som ska hanteras inom allmäntandvården finns ett så kallat gränssnitt inom Folktandvården Västra Götaland. Gränssnittet bekriver när det är lämpligt att remittera till specialister. För att stötta allmäntandvården att nå upp till gränssnittet införs resurstandläkare inom specialiteter med störst behov, nämligen kirurgi, protetik, endodonti, pedodonti och sjukhustandvård.

Karriärmöjlighet för erfarna tandläkare

- Resurstandläkaren är viktig då vi har en del vakanser och ett stort antal tandläkare med, än så länge, begränsad klinisk erfarenhet, säger Jörgen Persson, tandvårdschef med ansvar för utbildningsfrågor i ledningsgruppen, och fortsätter: - Det är också roligt att vi erbjuder denna karriärmöjlighet för våra erfarna och kompetenta tandläkare. Jag hoppas att många tar chansen att utvecklas och växa inom sitt intresseområde.

Frågor och mer information

Kontakta Jörgen Persson på e-post   eller telefon 0500-499840 för mer information om uppdraget som resurstandläkare.  

rwzomv5xmz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB&zmjmkki5zmo{|wzxH%vozmoqwv5{mzmjmkki5zmo{|wzxH%vozmoqwv5{m