Tandvården – bäst i klassen

Tandvården får högst nöjdhetsbetyg då alla branscher jämförs av Svenskt Kvalitetsindex. Kundnöjdhetsindex värde kan ligga mellan 0-100 och tandvårdens värde är 82,7.

Folktandvården har ökat 3,6 procentenheter i kundnöjdhet under 2010 och 3,8 procentenheter när det gäller förtroende.

uiqt|wB&