Unikt samarbete förbättrar elektroniskt journalsystem

Det elektroniska journalsystemet T4 är störst i sitt slag i Sverige och används bland annat av Folktandvården Västra Götaland. Nu utvärderas T4 i ett unikt samarbetsprojekt där fokus ligger på användarperspektivet och framtida behov.

Samarbete med universitet och högskola

Projektet är ett samarbete mellan Folktandvården Västra Götaland, som representerar samtliga 13 regioner och landsting som använder T4, samt Högskolan i Skövde, Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet och Sahlgrenska akademin.

Användaren i fokus

Projektet består av en förstudie som utgår från användaren. Studien kommer att kartlägga typiska situationer på en klinik, till exempel i behandlingsrummet eller receptionen. Resultatet ska användas i arbetet med att antingen utveckla ett nytt system eller förändra dagens system.

Stora möjligheter med nya metoder

De olika parter som deltar i projektet arbetar med nya metoder som utgör en möjlighet att skapa ett modernt och mer användarvänligt journalsystem. På Högskolan i Skövde finns ett forskningsfokus mot informationsteknologi. Institutionen för tillämpad IT vid Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet kompletterar med expertis inom interaktionsdesign och erfarenhet av att studera användbarhet hos system.

Projektet väntas pågå under 2011.

uiqt|wB&uizqi5m{5sizt{{wvH%vozmoqwv5{muizqi5m{5sizt{{wvH%vozmoqwv5{m