Därför väljer Anton Frisktandvård

Glad och trygg. Chalmersstudenten Anton Körkkö hos tandhygienist Linda Törnqvist. Att välja Frisktandvård som betalningsmodell var självklart för Anton. Studentekonomin tål
inga överraskningar.

”Det känns bra att ha koll på ekonomin.” 23-årige Anton Körkkö valde Frisktandvård för att slippa oväntade tandvårdskostnader, som kan bli extra kännbara för den som pluggar och lever på lånade pengar.

Anton Körkkö drar sig inte för att öppna munnen, där han ligger tillbakalutad i tandläkarstolen på Folktandvårdens klinik på Gilbraltargatan i Göteborg. För ett år sedan tecknade han ett Frisktandvårdsavtal och betalar sedan dess 45 kronor i månaden. För den summan får han all normaltandvård han behöver.

– Det känns skönt att ha en försäkring. Man har ju hört hur dyrt det kan bli om man får några bekymmer med tänderna, säger Anton.

Vem tjänar på Frisktandvård?

Att betala tandläkaren genom ett Frisktandvårdkontrakt är ett system som sprider sig inom Folktandvården i Sverige. Allra flest frisktandvårdspatienter finns i Västra Götaland, över 100 000. Men tjänar patienterna på det? Klinikerna? Samhället? Och får de som anslutit sig bättre tandhälsa? Det ska ett forskningsprojekt ta reda på.

– Vi följer 13 000 patienter under sex år och har precis börjat analysera materialet. Det vi hittills kan se är att det är fler kvinnor än män och fler högutbildade än lågutbildade som väljer Frisktandvård istället för traditionell tandvårdstaxa. Det är också människor som själva tycker att de har en bra munhälsa, berättar professor Magnus Hakeberg.

Mer förebyggande vård

En pilotstudie på Folktandvårdens kliniker i Majorna och på Gibraltargatan i Göteborg är klar. Den visar att systemet går ihop sig ekonomiskt för klinikerna. Om patienterna tjänar på det vet man ännu inte, hittills är inga skuggdebiteringar gjorda för vad deras tandvård skulle ha kostat om de betalat ordinär taxa vid varje besök.

– Det man kan se är att man får en annan typ av vård med Frisktandvård. Det blir mer förebyggande och mindre reparativ vård. Och det är ju det som är syftet med Frisktandvård; att ge en bättre hälsoutveckling, säger Magnus Hakeberg.

Text: Karin Hylander
Foto: Sara Pettersson

Fakta Projektet

• Forskningsprojektet är ett sätt för Folktandvården Västra Götaland att följa upp satsningen på Frisktandvård. Forskningen sker i samarbete med Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och leds av Magnus Hakeberg. 

• I den stora, hälsoekonomiska studien undersöker man både effekterna på människors munhälsa och kostnaderna för vårdmodellen samt val av betalningssystem.

Fakta Frisktandvård

• Frisktandvård fungerar som en försäkring. Patienten betalar en fast summa mellan 45 och 817 kronor i månaden och får sedan den tandvård han eller hon behöver.
 
• Innan man skriver på kontraktet görs en undersökning. Om det visar sig att patienten behöver behandling för något i munnen görs den till ordinarie pris. Beroende på tändernas skick placeras hon eller han därefter in i en av tio riskklasser/premiegrupper och får skriva ett kontrakt som gäller i tre år. Patienten får även ett program för egentandvård.
 
• Frisktandvård finns på Folktandvården i hela Sverige och man kan ta med sig Frisktandvården om man flyttar exempelvis för att studera på annan ort.

uiqt|wBqvnw5nwts|ivl%vizlmvH%vozmoqwv5{mqvnw5nwts|ivl%vizlmvH%vozmoqwv5{m