Fler tandhygienister utbildas i Göteborg

Fler tandhygienister utbildas i Göteborg

Från och med höstterminen 2012 kommer tandhygienistprogrammet vid Göteborgs universitet att utöka antalet platser från 20 per år till 30 per år. Ökningen beror på att det förväntas bli en ökad efterfrågan på tandhygienister i framtiden.

- I våra kontakter med universitetet har vi önskat fler utbildningsplatser inom programmet, då vi ser ett ökat behov av den här yrkeskategorin framöver, säger Anneli Bernhardsson, HR-chef på Folktandvården Västra Götaland.

Frågor och mer information

Välkommen att kontakta Anneli Bernhardsson på e-post:   

uiqt|wBivvmtq5jmzvpizl{{wvH%vozmoqwv5{mivvmtq5jmzvpizl{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB&zmjmkki5zmo{|wzxH%vozmoqwv5{mzmjmkki5zmo{|wzxH%vozmoqwv5{m