Folktandvården har koll på miljön

Folktandvården Västra Götaland omfattas av Västra Götalandsregionens nya miljöpolitiska program 2011-2013. Och vi ligger bra till.

- Vi på Folktandvården Västra Götaland ligger väldigt bra till i vårt miljöarbete. Ett viktigt verktyg är ett miljöledningssystem och det har vi på plats sedan 2005, säger Lena Göransson Modigh, miljösamordnare på Folktandvården.

– Miljödiplomeringens grundstenar är en kartläggning av klinikens miljöpåverkan, en tydlig ansvarsfördelning och rutiner för att minska påverkan på miljön så mycket som möjligt. Vi har utbildat miljöombud på varje arbetsplats och de som köper in varor har koll på miljöprogrammet. Det är viktigt eftersom vi påverkar miljön till stor del genom det vi köper in.

Ansvar och konsekvenser

I det nya miljöprogrammet framgår det tydligare vem som ansvarar för vad. Programmet följs upp varje år och det blir konsekvenser för den som inte når målen.

- Vi har koll på miljöarbetet inom Folktandvården. Men om vi eller någon annan förvaltning inte jobbar enligt målen kan det innebära att vi får krav på oss att vidta åtgärder så att målen i miljöprogrammet kan uppfyllas. Och det är bra för miljön, säger Lena.

Frågor och mer information

Välkommen att kontakta Lena Göransson Modigh på e-post:  

 

uiqt|wBtmvi5uwlqopH%vozmoqwv5{mtmvi5uwlqopH%vozmoqwv5{muiqt|wB&zmjmkki5zmo{|wzxH%vozmoqwv5{mzmjmkki5zmo{|wzxH%vozmoqwv5{m