Våld i nära relationer

Folktandvården Västra Götaland har som första tandvårdsorganisation i Sverige inlett ett samarbete med Västra Götalandregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer, VKV.

Ska höja kompetensen

VKV arbetar på uppdrag av regionstyrelsen med att höja kompetensen om våld i nära relationer hos alla medarbetare inom hälso- och sjukvården i regionen, inklusive tandvården. VKV:s mål är att förbättra förmågan att identifiera, bemöta och omhänderta personer som är utsatta för våld i nära relationer.

Unik möjlighet för tidig upptäckt

Folktandvården har en unik möjlighet att tidigt upptäcka barn och unga som far illa. Det finns ingen annan offentlig verksamhet som möter barn och unga regelbundet över en så lång tidsperiod som 20 år. Folktandvården kan se utvecklingsförändringar och skador hos barn, unga och vuxna.

Mer om kompetenscentrat

Läs mer om Västra Götalandregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer.

Till webbsida för våld i nära relationer

uiqt|wB&uiz|qv5nzqlpH%vozmoqwv5{muiz|qv5nzqlpH%vozmoqwv5{m