Folktandvården rullar in i framtiden

Mobil folktandvårdsklinik

För att trygga tillgängligheten för kunderna har styrelsen beslutat att investera i Folktandvårdens första mobila folktandvårdsklinik.
– Den flyttbara kliniken kommer att vara utrustad med den senaste tekniken och innehålla två kompletta behandlingsrum, digital röntgen och väntrum, berättar ordförande Jens Söder.

All typ av professionell tandvård för såväl barn och ungdomar, som vuxna och äldre kommer att kunna bedrivas i den mobila kliniken, som även kommer att vara handikappanpassad.

Nordvästra delen av regionen

Behovet av en mobil klinik är i dagsläget störst i regionens nordvästra delar och därför startar planerna för en framtida mobil verksamhet där.

Delårsbokslut visar framsteg

Delårsbokslutet för årets första kvartal innebar framsteg inom samtliga områden. Bland annat är intresset för att teckna Frisktandvårdsavtal - tandvård till fast pris - fortsatt stort. Ett annat glädjande besked är att  så gott som samtliga kliniker runt om i regionen har full bemanning av tandläkare.

uiqt|wB&uizqi5m{5sizt{{wvH%vozmoqwv5{muizqi5m{5sizt{{wvH%vozmoqwv5{m