Investeringar för 50 miljoner 2013

Folktandvården kommer att investera 50 miljoner under 2013 för nya kliniker, renovering av befintliga lokaler och riktade insatser i väntrum, reception och allmänna utrymmen. Syftet är att höja standarden och förbättra upplevelsen för kunderna.

- Vi fortsätter våra satsningar för att förbättra arbetsmiljön och ge våra kunder en positiv upplevelse av Folktandvården, säger Lars-Inge Stomberg.

Personal får utbildning om våld i nära relationer

Folktandvården Västra Götaland har startat ett samarbete med Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV). Syftet är att höja kompetensen hos tandvårdspersonalen för att kunna observera, identifiera och ställa frågor om våld vid mötet med patienten.

Grundutbildning till samtliga

All personal på klinik får en grundutbildning. Fördjupad utbildning ges till vissa nyckelgrupper exempelvis inom akuttandvården och till dem som träffar många barn.

Cirka 200 000 barn i Sverige lever i familjer där det förekommer våld och cirka 60 procent av dessa barn blir utsatta själva. Folktandvården kan spela en mycket viktig roll i arbetet med att förebygga och uppmärksamma övergrepp mot barn.

uiqt|wB&uizqi5m{5sizt{{wvH%vozmoqwv5{muizqi5m{5sizt{{wvH%vozmoqwv5{m