Klara besked om bäst behandlingar

Nu finns det svart på vitt vilka behandlingar som fungerar bra, och vilka som bara bör ges i undantagsfall. Socialstyrelsen har nämligen tagit fram nya nationella riktlinjer för vuxentandvården – också i en lättläst version som riktar sig till patienter.

Riktlinjerna tar upp behandlingar som utförs av tandläkare och tandhygienister
och betygsätter dem efter hur bra behandlingarna är, i förhållande till hur dyra de är. Forskare i hela Sverige har engagerats i arbetet.
– Riktlinjerna visar framför allt vilka behandlingar det finns vetenskapliga bevis för, men lyfter också patienternas eget ansvar för att sköta sin munhygien och ta till sig de råd de får, säger professor Jan Wennström vid Sahlgrenska akademin, som lett arbetet med att ta fram de nationella riktlinjer som gäller för sjukdomar i vävnaderna kring tänder och tandimplantat.

Egenvård viktigast

Just när det gäller Jan Wennströms expertområde parodontit, alltså tandlossningssjukdom,
är patientens egenvård viktigast för att förebygga sjukdomen. Han menar att man måste känna till hur man ska sköta sina tänder, och att tumregeln är att det ska bli riktigt rent i munnen
en gång om dagen:
– Många borstar tänderna minst två gånger varje dag, och det är bra, men man måste också komma åt mellan tänderna och ta bort bakteriebeläggningar. Använd tandtråd, tandsticka eller
mellanrumsborstar för att få rent även mellan tänderna. Din tandhygienist eller tandläkare kan ge råd om vad som passar bäst för dig.

En rekommendation

Riktlinjerna är en rekommendation från Socialstyrelsen till alla tandläkare och tandhygienister. Tanken är att riktlinjerna ska uppdateras allteftersom forskare gör nya framsteg.
– I många fall bekräftar riktlinjerna att de behandlingar som tandläkare och tandhygienister oftast väljer också är de bästa, men i vissa fall kan riktlinjerna förändra vården, säger Jan Wennström och tillägger:
– Eftersom riktlinjerna också ges ut i en version för patienter kommer de att göra det lättare att diskutera med sin tandläkare eller tandhygienist. Vi tror alla parter kommer att uppskatta det. Detaljerna hittar du på Socialstyrelsens hemsida via länken till höger. 

Text: Elin Lindström Claessen
Foto: Sara Pettersson

Tandlossningsexpert. Jan Wennström har lett arbetet med att ta fram riktlinjerna inom parodontit.

Läs mer

uiqt|wB&{izi5xm||mz{{wvH%vozmoqwv5{m{izi5xm||mz{{wvH%vozmoqwv5{m