Maria vill lösa gåtan om sår i munnen

I forskningens tjänst. Maria Carlsson går på jakt efter gåtans lösning i laboratoriet. Varför får en del människor problem med blåsor i munnen?

De svider och gör ont och kommer tillbaka gång på gång. Återkommande sår i munnen är vanligt men ingen vet säkert vad det beror på. Tandläkare Maria Carlsson arbetar med att lösa gåtan afte.

I vardagligt tal kallas de munblåsor men egentligen är afte inte blåsor utan små sår i munnens slemhinnor. Över hälften av alla svenskar drabbas någon gång i livet utan att tänka så mycket på det. Men för en femtedel av de drabbade är besvären återkommande och plågsamma.
– Många lider i tysthet. De har haft problem med afte länge och vet att det inte finns någon bot. Däremot finns det lindring att få, säger Maria.
– Troligen är det flera faktorer som ligger bakom den kroniska inflammationen i slemhinnan.
Det kan också vara så att det finns olika orsaker hos olika personer, vilket gör att det behövs flera behandlingsalternativ.

Många bakomliggande orsaker

Några saker som tros ligga bakom afte är ärftlighet, födoämnesallergi och en förändrad bakterieflora i munnen. Man vet att stress och trauma kan utlösa afte. Maria Carlssons forskning följer därför flera olika spår. Dels gör hon en genetisk studie där ärftlighet kartläggs och en mikrobiologisk studie där bakteriefloran i munnen undersöks.

Sedan görs även en immunologisk studie, där blodprov från aftepatienter stimuleras med olika allergen för att se hur immunförsvarets celler reagerar. När det gäller att studera immuncellerna använder hon sig också av djurförsök genom att titta på munslemhinnan hos möss och jämföra med immuncellerna i tarmen hos djuren. Dem vet man mycket mer om än de i munnen när det gäller toleransutveckling. Tolerans är mycket viktigt för att undvika allergier och någonstans i regleringen brister det troligtvis för de patienter där födoämnesallergi skulle kunna vara orsak till afte.

Bygger databas

Vid sidan av den aktuella studien håller Maria på att bygga upp en databas med aftepatienter, som ska kunna plockas till framtida forskning. Besväras du av afte och vill delta eller vill du bara veta mer? Titta in på facebooksidan  

Text: Karin Hylander
Foto: Sara Pettersson

Fakta

Nationella forskarskolan i odontologisk vetenskap
• Maria Carlsson är en av 20 doktorander i Nationella forskarskolan i odontologisk vetenskap. Doktoranderna är spridda på universiteten i Göteborg, Malmö, Umeå och Stockholm och de forskar om olika munhälsoproblem. Forskarskolan har startats eftersom behovet av odontologisk forskning är stort.
Maria Carlsson handleds av Mats Jontell och Sofia Östman. Christina Eklund hjälper till med att utarbeta laborativa metoder för de olika delarna av studien. Maria hoppas på att kunna lägga fram sin avhandling 2015.

Afte
• Afte är namnet på själva såret. Tillståndet med återkommande sår kallas recividerande aftös stomatit och förkortas RAS.
• RAS förekommer i tre varianter. Vanligast är minortypen, som utgör ca 80 procent av all RAS. Då uppkommer ett eller flera små sår som är 3-5 millimeter i diameter. Nästa variant är major afte, som förekommer i ca 10 procent av fallen. Då är såren minst 10 millimeter i diameter och ger ofta stora svårigheter när patienten ska äta och dricka. Vid en ovanlig tredje variant får patienten hundratals sår
vid samma tillfälle. Aftösa sår uppstår oftast på den rörliga slemhinnan exempelvis insidan
av kinden och läppen.
• A fte smittar inte till skillnad från exempelvis herpes.

uiqt|wBin|mHtq%vm5kwuin|mHtq%vm5kwuuiqt|wB&tmvi5kpzq{|mv{mvH%vozmoqwv5{mtmvi5kpzq{|mv{mvH%vozmoqwv5{m