Munmiljön ger svar som kan stoppa tandlossning i tid

Mycket tandsten men inga hål. Trots att befolkningen i norra Thailand inte borstar sina tänder är de i stort sett kariesfria. Däremot har de mycket tandsten.

När inflammationen nått tandfästet är det svårt att stoppa den, men om din tandläkare tidigt kan se att du ligger i riskzonen för tandlossning kan han eller hon göra mycket mer. Genom att noga studera miljön i munnen hos patienter med parodontit hoppas forskare hitta nya sätt att identifiera riskpatienter i tid.

De flesta kan undvika parodontit genom att hålla rent i munnen och hålla tandköttet friskt. I de allvarligaste fallen av tandlossning verkar det dock inte spela någon roll om patienten varit noga med sin munhygien eller slarvat med tandtråden.
– Det verkar finnas andra saker som avgör om du ligger i riskzonen. Genom att ringa in de faktorerna hoppas vi hitta ett sätt att ta reda på vilka patienter som behöver mer förebyggande behandling än andra, säger Gunnar Dahlén, professor vid Sahlgrenska akademin.

Ammoniak och svavelväte

Det är flera aspekter av din munmiljö som tillsammans borde kunna ge en bra bild av om du är en högriskpatient. Forskarna tror att de som har ökad risk för parodontit har en bakterieflora i munnen som bildar mer ammoniak och svavelväte, vilket är mycket giftigt för vävnaden när bakterierna letat sig ned i en djup tandficka. Enligt teorin har högriskpatienter också betydligt mer tandsten, mindre syrabildning och en mer basisk miljö i munnen.
– Än så länge vet vi inte varför vissa individer har ett sådant ekosystem i munnen, men vi tror att det är en komplicerad kombination av bakterier, ärftliga faktorer och livsvanor som avgör, säger Gunnar Dahlén, som i sin forskning analyserar bakterierna och deras biprodukter med hjälp av flera biokemiska metoder.

Besöker bergsbyar i Thailand

Hittills har forskningen till stor del gjorts i norra Thailand, bland befolkningen i byar i bergen som aldrig tidigare haft någon kontakt med tandvård.
– Trots att de sällan borstar tänderna har de i stort sett ingen karies alls, och vi har kunnat se att de bakterier som orsakar det mesta av kariesskadorna här i Sverige finns betydligt mindre mängder i bergsbyarna i Thailand. Däremot har de betydligt mer ammoniakbildande bakterier och är mer basiska i sina tandbeläggningar. Därför har de väldigt mycket tandsten, som vi vet är ett kännetecken hos patienter som riskerar parodontit, säger Gunnar Dahlén.
När forskarna samlat på sig tillräckligt med information från de thailändska bergsinvånarna ska de undersöka om deras fynd också gäller för patienter med allvarlig parodontit här i Sverige.

Text: Elin Lindström Claessen
Foto: Gunnar Dahlén

Första mötet. Invånarna i bergsbyarna i norra Thailand har sällan blivit undersökta i munnen tidigare.

Fakta

Forskning om munmiljö
• Ett stort antal forskare bidrar till forskningen om hur vår munmiljö påverkar riskerna för karies och parodontit. Från Sahlgrenska akademin medverkar flera forskargrupper under ledning av Anette Carlén,
Gunnar Dahlén och Peter Lingström. Forskningen görs i samarbete med forskare vid andra universitet, bland annat Gunnel Svensäter och hennes medarbetare vid Odontologiska fakulteten, Malmö högskola,
samt en forskargrupp under ledning av Rawee Teanpaisan, Prince of Songkla University, Thailand.

Karies och parodontit
Karies och parodontit är våra vanligaste munsjukdomar.
• Karies kan vi få när bakteriebeläggningarna på våra tänder kommer i kontakt med socker. Då bildar bakterierna syror som fräter på tänderna och skapar en sur miljö. Det är streptokocker och andra syrabildande bakterier som bidrar till kariesutvecklingen. Även om karies minskat generellt i befolkningen
är förekomsten fortfarande stor i vissa patientgrupper.
• Parodontit är inflammation i tandens fäste. Inflammationen i tandköttsfickan orsakas av bakterier som trivs i en basisk miljö och som bildar ammoniak, svavelväte och andra basiska ämnen. I allvarliga fall kan inflammationen bryta ned käkbenet och leda till att vi förlorar en eller flera tänder. Uppemot tio procent av alla medelålders svenskar riskerar att förlora en eller flera tänder på grund av parodontit.

uiqt|wB&tmvi5kpzq{|mv{mvH%vozmoqwv5{mtmvi5kpzq{|mv{mvH%vozmoqwv5{m