Oförändrad prislista och nya lokaler

Ny lokal för Folktandvården Älvängen

Folktandvården planerar att etablera verksamheten i nybyggda lokaler vid resecentrum i Älvängen. Inflyttningen är beräknad till januari 2014. Folktandvårdens yta i den tänkta lokalen omfattar cirka 400 m2.

Folktandvårdens mottagningar i Fritsla och Kinna samlokaliseras

Folktandvårdens mottagning i Kinna flyttar till nya lokaler centralt i Kinna under våren 2013. Styrelsen har beslutat att även flytta mottagningen i Fritsla till samma lokaler. Samlokaliseringen kommer möjliggöra öppettider kl 7-19, vilket ökar tillgängligheten ytterligare.

Verksamhetsplan och budget 2013

Under styrelsemötet beslutades om Folktandvården Västra Götalands verksamhetsplan och budget för 2013. De prioriterade målen för 2013 är

  • Attraktiv vårdgivare
  • Lågt vårdbehov
  • Hälsorelaterad vårdplanering
  • Rätt kompetens och rätt bemanning
  • Positivt resultat inom verksamhetens alla delar

Folktandvården behåller en oförändrad prislista under 2013 och lägger stor vikt vid effektivt utnyttjande av resurser.

Revision av Nödvändig tandvård

Tandvårdsenheten i Västra Götalandsregionen har genomfört en revision av Nödvändig tandvård.  Nödvändig tandvård kallas en del av det särskilda tandvårdsstödet som Västra Götalandsregionen har ansvar för. Den som får intyg om att vara berättigad till Nödvändig tandvård betalar enbart sjukvårdstaxa för tandvården.

Många avvikelser

Revisionen har visat att i ett urval om 312 av 26 000 patienter mellan 21 – 101 år som fått Nödvändig tandvård fanns avvikelser i 2/3 av fallen. Andelen avvikelser är betydligt större för den privata vården än för Folktandvården. Andelen avvikelser för Folktandvården är dock inte på en acceptabel nivå. Därför har Folktandvården påbörjat ett arbete för intern utredning för att hantera bristerna.

uiqt|wB&uizqi5m{5sizt{{wvH%vozmoqwv5{muizqi5m{5sizt{{wvH%vozmoqwv5{m