Tandvårdsstyrelsen överens med hälso- och sjukvårdsnämnderna

Fattar överenskommelser över två år

Västra Götalandsregionens vision Det goda livet utgör grunden för den överenskommelse som nu fattats mellan Tandvårdsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna. Det övergripande målet är en god och jämlik tandhälsa för hela befolkningen.

- För första gången omfattar överenskommelserna två år, säger Jens Söder, ordförande i tandvårdsstyrelsen. Det ger verksamheten goda förutsättningar till ett mer långsiktigt arbete och hållbara satsningar.

Bemanning i balans

Folktandvården lämnar en helårsprognos för 2012 om 0 mkr. Till och med augusti månad är resultatet 26,7 mkr och ligger i linje med resultatet i augusti 2011.

Bemanningssituationen är i det närmaste i balans inom både allmäntandvård och specialisttandvård. Det innebär att verksamheten kan bedrivas enligt plan, vilket ger ekonomisk stabilitet.

uiqt|wB&uizqi5m{5sizt{{wvH%vozmoqwv5{muizqi5m{5sizt{{wvH%vozmoqwv5{m