150 egna instruktörer i första hjälpen

Från och med 2014 kommer Folktandvården Västra Götaland att ha egna instruktörer som utbildar medarbetare på klinik i hjärt- lungräddning (HLR) och första hjälpen. Utbildningen ser likadan ut oavsett på vilken klinik den genomförs och totalt kommer det att finnas 150 instruktörer.

Kvalitetssäkrad utbildning

Utbildningen följer de nationella riktlinjerna för HLR. Genom att ha en egen HLR-verksamhet ges goda möjligheter att kunna kvalitetssäkra HLR-rutinerna i hela organisationen.
Den egna första hjälpen-utbildningen har utökade kvalitetskrav där man lägger stor tonvikt på hälsodeklarationen, som är mycket viktigt för riskbedömning och beredskap vid akut sjukdom. På alla kliniker finns både syrgas och hjärtstartare om en akut situation skulle uppstå.

Scenarieträning på kliniken

Om en patient drabbas av hjärtstopp får det inte ta mer än en minut att larma och starta HLR och inte mer än tre minuter att starta defibrillering. Därför använder man sig av så kallad scenarieträning som en del av den nya utbildningen där man tränar de olika momenten vid ett hjärtstopp och andra akuta sjukdomstillstånd för att efterlikna situationer i arbetsvardagen.

uiqt|wB&uizqi5m{5sizt{{wvH%vozmoqwv5{muizqi5m{5sizt{{wvH%vozmoqwv5{m