Samband mellan karies och fetma

 

Tandsköterskan Eva Prodér arbetar bland annat med att se över utbudet på skolcaféer. 


Studier visar att det finns ett samband mellan karies och fetma. Folktandvården både forskar på ämnet och jobbar aktivt för att minska problematiken.

Att barn och ungdomar serveras hälsosam mat i skolor och att utbudet i skolcaféer inte består av sötsaker kan tyckas vara en självklarhet, men så är det inte alltid. Eva Prodér, tandsköterska på Folktandvården Alingsås arbetar med att minska karies och övervikt bland elever på högstadieskolor.

Förändring på skolcaféer

Gruppen Hälsoraketen som Eva är en delav består bland annat av skolsköterskor, lärare och politiker i Alingsås kommun. De har tagit fram förslag till åtgärder för att främja barn och ungdomars hälsa. Bland förslagen finns servering av frukost på skolor och förändring av utbudet på skolcaféer.

– Mottagandet på caféerna har varit olika. Motstånd på vissa ställen, medan andra tycker att en förändring vore jättebra, säger Eva.

Folktandvården på föräldramöten

Dåliga kostvanor kan leda till övervikt, trötthet och mindre ork till bland annat tandborstning. Eva berättar att man kan se att överviktiga barn och ungdomar ofta har dålig munhygien och karies. På sikt hoppas hon att Folktandvården ska få komma på föräldramöten och informera om munhälsa.

– Vi i Hälsoraketen vill att Alingsås skolor ska stå för hälsa, både när det gäller tänder och kost, säger Eva.

Forskning visar på samband

Pedodontisten Anita Alms forskning visar på ett klart samband mellan karies och fetma. Hon deltar i ett projekt där man följt omkring 500 barn och ungdomar under tjugo års tid. Resultatet visar att det mellan sex och tjugo års ålder finns ett ökat samband. Dessutom såg man mer erosioner bland överviktiga 20-åringar. Så det handlar inte bara om karies.

Anita berättar att även socioekonomiska faktorer hänger ihop med karies och fetma. Inte på individnivå, men det är tydligt på gruppnivå. Internationellt sett är resultaten blandade och ibland motsägelsefulla. Främst beror det på att man i Sverige, i motsats till flera andra länder, har tittat på hela kariesbilden, det vill säga även på initialkaries.

Bättre samverkan behövs

Det är inte lätt att skapa förändring inom detta område. Men inom tandvården är man av samma åsikt som övriga hälso- och sjukvården, att det till stor del handlar om bra matvanor och att undvika söta drycker. Vad som behövs är bättre samverkan mellan olika aktörer: tandvård, skolor, förskolor, barnavårdscentraler och övrig primärvård.

– Vi måste helt enkelt arbeta tillsammans för att miljöer där barn och ungdomar vistas är hälsosamma, säger Anita.

Kontakt

Anita Alm - övertandläkare
Tel: 073-061 50 22
 

Eva Prodér - tandsköterska
 

 

uiqt|wBivq|i5ituH%vozmoqwv5{mivq|i5ituH%vozmoqwv5{muiqt|wBm%vi5xzwlmzH%vozmoqwv5{mm%vi5xzwlmzH%vozmoqwv5{muiqt|wB&{izi5xm||mz{{wvH%vozmoqwv5{m{izi5xm||mz{{wvH%vozmoqwv5{m