Folktandvården investerar 71 miljoner

Under 2014 investerar Folktandvården 71 miljoner kronor på nya kliniker, renovering av befintliga lokaler och riktade insatser i väntrum, reception och allmänna utrymmen.

-Det handlar om både ny- och ombyggnationer och satsningar för att förhöja standarden och förbättra upplevelsen för kunderna, säger Jens Söder, ordförande.

Exempel på åtgärder i Folktandvårdens investeringsplan för 2014 är

  • Planering för nytt specialisthus vid Skaraborgs sjukhus, Skövde
  • Nya gemensamma lokaler för allmäntandvård och specialisttandvård i Skövde
  • Nya lokaler i Kungshamn
  • Stor ombyggnad i befintliga lokaler i Stenungsund
  • Nya etableringar på Hisingen - i Kvillebäcken och vid Norra Älvstranden. 

Övervägande positivt för Folktandvården i medarbetarundersökning

Folktandvården har ett bra resultat i Västra Götalandsregionens nyligen genomförda medarbetarundersökning. Svarsfrekvensen är hög och totalbedömning på förvaltningsnivå positiv.

– På förvaltningsnivå har vi en förändringskraft i organisationen med bland annat medarbetarkraft, effektivitet och socialt klimat som sticker ut positivt i resultatet, säger Gunnar Eriksson, tandvårdsdirektör.

Undersökningen pekar samtidigt ut målkvalitet och upplevd stress som områden där det finns utrymme för förbättring.

– Vi vill att våra mål ska vara mätbara, realistiska och påverkbara. Vi har arbetat en hel del med det men vi behöver komma längre. Lyckas vi bra med det tror vi också att det påverkar upplevelsen av stress.

uiqt|wB&uizqi5m{5sizt{{wvH%vozmoqwv5{muizqi5m{5sizt{{wvH%vozmoqwv5{m