Folktandvården satsar på mobil tandvård

Positivt resultat för 2012

Folktandvården Västra Götaland redovisar ett positivt resultat för 2012. Verksamheten omsätter 2 miljarder kronor och resultatet för 2012 blev 2,3 miljoner kronor.

110 000 Frisktandvårdsavtal

Vid årets slut 2012 hade 110 350 personer valt att teckna Frisktandvårdsavtal sedan starten 2007. I genomsnitt tecknades 1 138 avtal per månad under år 2012.

Satsning på mobil tandvård

Under 2013 kommer Folktandvården att erbjuda mobil tandvård på ett antal utvalda platser i Västra Götaland, för att förbättra tillgängligheten till tandvård. Den mobila tandvården är främst tänkt som ett alternativ till klinikbunden verksamhet på orter i nordvästra delen av Västra Götaland. Orust, Lilla Edet, Munkedal, Färgelanda, Trollhättan och Vänersborg hör till de orter som är aktuella, liksom nordöstra Göteborg. Mobil tandvård kan också användas för tandvård vid särskilda boenden och vid aktiviteter som mässor eller evenemang av olika slag.

Upprätthåller bra tillgänglighet

- Vi vill investera i mobil tandvård för att upprätthålla god tillgänglighet vid mindre tätorter och nå barn i socioekonomiskt utsatta områden, säger ordförande Jens Söder.

Samlokalisering av verksamheter i Mariestad och Skövde

De två utbudspunkterna i Mariestad, Folktandvården Bråten och Folktandvården Sjukhuset i Mariestad, kommer att slås samman i en gemensam lokal, Folktandvården Bråten. Sammanslagningen sker i januari 2014.

Jourklinik för Skaraborg

Klinikerna Folktandvården City och Folktandvården Billingen samlas till en ny klinik i centrala Skövde vid årsskiftet 2013/2014. Förändringen sker för att skapa ändamålsenliga lokaler och för att kunna förbättra tillgängligheten genom öppettider mellan kl 7-19. Den nya kliniken kommer också att fungera som jourklinik för Skaraborg och ha verksamhetsförlagd utbildning för tandläkar- och tandhygieniststudenter.

uiqt|wB&uizqi5m{5sizt{{wvH%vozmoqwv5{muizqi5m{5sizt{{wvH%vozmoqwv5{m