Folktandvårdens strategiska mål för 2013

Varje år tar Folktandvården Västra Götaland fram en plan över kommande års verksamhet och budget. Planen beskriver hur organisationen ska arbeta inom olika områden utifrån vision, kärnvärden och strategisk inriktning.

Under 2013 ska Folktandvården Västra Götaland bland annat jobba för att: 

  • vara en attraktiv vårdgivare
  • bedriva en hälsoinriktad verksamhet
  • ha rätt bemanning och rätt kompetens på kliniken
  • generera ett fortsatt positivt resultat
uiqt|wB&uizqi5m{5sizt{{wvH%vozmoqwv5{muizqi5m{5sizt{{wvH%vozmoqwv5{m