Fortsatt stort intresse för Frisktandvård

Bokslutet för årets första kvartal visar att intresset för att teckna Frisktandvårdsavtal - tandvård till fast pris - är fortsatt stort. Total har nu 115 500 av Folktandvårdens vuxna kunder i Västra Götaland Frisktandvårdsavtal.

Positiv helårsprognos

Folktandvårdens ekonomiska resultat efter mars uppgår till + 2,7 mkr. För att få ett positivt resultat för helåret 2013 behöver en del åtgärder genomföras.
- Det finns många goda exempel som kan spridas i organisationen vilket gör att vi kan ge en positiv helårsprognos, säger ekonomichef Kjell Einarsson.

Fortlöpande investeringar

Arbetet med investeringar i klinikerna, bland annat riktade insatser i väntrum, reception och allmänna utrymmen, fortsätter. Målet är att ge kunderna en positiv upplevelse av Folktandvården.

uiqt|wB&uizqi5m{5sizt{{wvH%vozmoqwv5{muizqi5m{5sizt{{wvH%vozmoqwv5{m