Här utbildas framtidens tandsköterskor

 

För att säkra tillgången på tandsköterskor i framtiden driver Folktandvården egna utbildningar i Göteborg och Borås. Vi åkte till Odontologen för att träffa elever och lärare på Folktandvårdens tandsköterskeutbildning.

I en lokal på Odontologen i Göteborg sitter fyra elever och slipar bort Tipp-Ex från avancerade dockor. Eleverna går på tandsköterskeutbildningens tredje termin i Borås, men i dag har de lånat lokaler i Göteborg. Utbildningsledaren Christina Fritzne går från person till person och instruerar i teknik och bästa möjliga arbetsställning.

Christina är även enhetschef för utbildningen. Hon har varit med sedan 2007 då Folktandvården startade sin första tandsköterskeutbildning.

– Sedan dess har vi examinerat fyra klasser, flera av dem jobbar i dag på Folktandvården, säger hon.

Yrkeshögskolan godkänner utbildningarna

I dag bedriver Folktandvården utbildningen enligt yrkeshögskolans (YH) regelverk. Både privata och offentliga verksamheter kan ansöka om att bedriva en utbildning inom YH, men för att få godkänt måste yrkeshögskolan anse att utbildningen leder till en tydlig yrkesroll och att det finns ett behov på arbetsmarknaden.

Viktigt med praktikplatser

Utbildningarna finansieras av YH, men Folktandvården lägger ned mycket resurser på praktikplatser. Studenterna väljer själva var de vill göra sin praktik, hos Folktandvården eller hos en privat vårdgivare.

– Studenterna är en framtida tillgång för Folktandvården, därför är det viktigt att våra kliniker ställer upp med praktikplatser. För att stötta i det erbjuder vi handledarutbildningar för våra medarbetare, säger Christina.


Charina Wiking, Christina Fritzne, Berit Berndtsson och Mia Zellmer jobbar som utvecklingsledare på Folktandvårdens tandsköterskeutbildning.

Mycket praktisk undervisning

För att bedriva en tandsköterskeutbildning måste man följa den nationella utbildningsplanen. Den beskriver vad utbildningen ska innehålla och hur lång den ska vara, för närvarande är utbildningen på tre terminer.

– Utbildningsplanen är hyfsat grov i sin beskrivning så vi har stora möjligheter att påverka innehållet i utbildningen, säger Christina.

Sandra Dysholm, en av eleverna på utbildningen påpekar att hon varit positiv till att de fått jobba mycket praktiskt under vägledning av Christina.

– Utbildningen har varit roligare än vad jag trodde och jag lärde mig väldigt mycket på min praktik som jag gjorde på Folktandvården Tuve, säger Sandra.


Varför har du valt att studera till tandsköterska?

Elever från tandsköterskeutbildningen i Borås, tredje terminen.


Madeleine Boström, 41 år, Göteborg

Sandra Dysholm, 32 år, Göteborg

Magdalena Fernström, 31 år, Mölndal

– Innan utbildningen jobbade jag med att starta klädbutiker, men så ville jag göra något nytt och utbilda mig. Eftersom jag ville fortsätta jobba nära människor tyckte jag att tandsköterskeutbildningen lät spännande.

– Jag jobbade tidigare inom trädgård eftersom jag gillar att vårda. Men jag ville jobba med något mer levande än växter så tandsköterskeyrket tilltalade mig.         – Jag är utbildad undersköterska och tyckte redan då att tandvårdsbiten var väldigt intressant. Jag gillar att jobba med finmotorik och att ta hand om människor. 
uiqt|wB&{izi5xm||mz{{wvH%vozmoqwv5{m{izi5xm||mz{{wvH%vozmoqwv5{m