Sjukhustandvården i Alingsås flyttar till Borås

Sjukhustandvården på Alingsås lasarett kommer att flytta till specialkliniken för sjukhustandvård i Borås. Det gäller all verksamhet förutom narkos.

- Vi har gjort en genomlysning av sjukhustandvården i Södra Älvsborg och sett över utbudspunkter, geografisk placering, lokaler och bemanning i förhållande till verksamhetens uppdrag och ekonomi, säger Jens Söder, ordförande. Verksamheten vid sjukhustandvården i Alingsås är inte tillräckligt stor för daglig tjänstgöring.

Patienten väljer ort

- Vi ser flera positiva effekter av den här förändringen, säger Lars-Inge Stomberg, vice ordförande. En flytt av verksamheten till Borås ger möjligheter till tätare samarbete och kunskapsutbyte mellan flera av specialiteterna och är till nytta för patienterna.

Beslutet träder i kraft 1 januari 2014. I samband med flytten har patienterna möjlighet att välja ort själva, antingen Borås eller Göteborg.

uiqt|wB&uizqi5m{5sizt{{wvH%vozmoqwv5{muizqi5m{5sizt{{wvH%vozmoqwv5{m