Tandvård i nytt land

"Livstilskursen" bjuder in nyanlända kvinnor för att lära sig om hälsa. Tillsammans med sjukvårdspersonal finns Folktandvården på plats för att prata om munhälsa och svensk tandvård.

Livsstilskursen startade för ett år sedan och riktar sig till nyanlända kvinnor som kommer till Sverige genom anhöriginvandring. Syftet med kursen är att ge information om samhällets hälso- och sjukvårdssystem och att skapa en plats för att i dialog prata om hälsa.

Kvinnorna delas upp i grupper efter språktillhörighet. I dag har 15 kvinnor från åtta olika länder kommit till kulturhuset Falken i Göteborg för att lyssna till tandläkaren Katharina Wretlind och en dietist från Angereds närsjukhus. Dagens gemensamma språk är arabiska, och en inbjuden tolk översätter allt som sägs.

Värdefull information

En av deltagarna är Jalilah Othman från Palestina.

– Vi kommer hit en gång i veckan och jag har lärt mig jättemycket om kroppen, även om jag känner igen mycket eftersom jag har läkare i min släkt. Men saker fungerar annorlunda i Sverige, till exempel tycker jag det är svårt med maten eftersom jag saknar färska frukter och grönsaker från mitt hemland, säger Jalilah.

Agnis Lazat från Irak håller med om att informationen är värdefull.

– Mycket av det vi fått lära oss här borde man ha fått veta redan som barn, säger hon.

Fokus på karies och tandlossning

Katharina Wretlind

Yrke: docent och övertandläkare.

Jobbar: på Folktandvårdens hälsoodontologiska enhet där hon jobbar med hälso-främjande tandvårdsinsatser för vuxna.

Vid varje träff finns inbjudna specialister som pratar om olika hälsofrågor. Förläsarna har bland annat varit barnmorskor, dietister, sjukgymnaster, läkare och barnspykologer. Folktandvårdens tandläkare Katharina Wretlind har varit med sedan starten för ett år sedan.

– När jag fick frågan om jag ville vara med och prata hälsa med kvinnor tackade jag ja direkt eftersom munnen är viktig för hälsan, säger Katharina.

När Katharina träffar grupperna lägger hon störst fokus på att prata om karies och tandlossning.

– Jag vill få dem att förstå vad det är, vad som orsakar sjukdomarna och hur de ska ta hand om sina tänder, säger Katharina.

Katharina berättar också att många kulturer inte har någon tradition av att gå till tandläkaren, när de inte har problem. Den förebyggande tandvården som vi arbetar med i Sverige är därför ofta ett nytt sätt att tänka på för kvinnorna.

Frågvisa deltagare

På dagens kurs inleder Katharina med att fråga hur många av dem som någon gång haft problem med tänderna – nästan alla räcker upp handen. Katharina fortsätter med att fråga hur de tar hand om sina tänder och vad de dricker. Merparten nämner vatten och te, men en av deltagarna berättar att hon helst dricker Fanta.

– Jag dricker nästan inget vatten, men jag vet om att mina tänder inte mår så bra.

När klockan slår tre är Katharinas tid slut, men gruppen fortsätter att ställa frågor.

– Jag skulle vilja ha dubbelt så lång tid med dessa kvinnor eftersom mötena är både givande och meningsfulla, säger hon.


Fakta

  • Livsstilskursen erbjuds för nyanlända kvinnor i Göteborg och Södertälje.
  • 1,6 och 2,6 miljonersklubben är två föreningar som verkar för att sprida information om kvinnohälsofrågor.
  • Livsstilskursen är ett projekt som drivs av 1,6 och 2,6 miljonersklubben, Angereds Närsjukhus, Karolinska Institutet med medel från Europeiska integrationsfonden.

Kontakt

Katharina Wretlind
Docent i cariologi
Tel: 070-092 50 48
 

uiqt|wBsi|pizqvi5%wzm|tqvlH%vozmoqwv5{msi|pizqvi5%wzm|tqvlH%vozmoqwv5{muiqt|wB&{izi5xm||mz{{wvH%vozmoqwv5{m{izi5xm||mz{{wvH%vozmoqwv5{m