Uppsökande verksamhet i nya kommuner

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Mitten Älvsborg har tecknat avtal med Folktandvården för 2014 om uppsökande verksamhet i kommunerna Alingsås, Herrljunga, Vårgårda och Lerum. Avtalet omfattar munhälsobedömningar till personer som bor i särskilt boende eller i hemmet och som har stort behov av omvårdnad.

Stabilt ekonomiskt resultat

Efter september månad är det samlade resultatet för Folktandvården 33 miljoner kronor, med en helårsprognos på 6 miljoner kronor.
-Ett bättre resultat än i fjol, säger ordförande Jens Söder. Vi har en stabilitet i verksamheten och det är glädjande.

Verksamhetsplan och budget 2014

Under styrelsemötet beslutades om Folktandvården Västra Götalands verksamhetsplan och budget för 2014. De prioriterade målen för 2014 är:

  • Attraktiv vårdgivare och arbetsgivare
  • Lågt vårdbehov
  • Hälsoinriktad vårdplanering och behandling
  • Rätt kompetens och rätt bemanning
  • En långsiktigt positiv ekonomi
uiqt|wB&uizqi5m{5sizt{{wvH%vozmoqwv5{muizqi5m{5sizt{{wvH%vozmoqwv5{m