Om du inte är nöjd

Vi på Folktandvården är måna om att du som kund är nöjd med det bemötande och den behandling du har fått hos någon av våra tandläkare, tandhygienister eller tandsköterskor. Om du av någon anledning inte är nöjd vill vi gärna att du kontaktar oss, så att vi kan bli bättre.

Kontakta din mottagning

I första hand bör du vända dig till din behandlare och tala om vad du tycker är fel och varför. Därefter kan du vända dig till den klinikchef som är ansvarig på din mottagning. Du hittar kontaktuppgifter till mottagningen via länken till höger.

Kontakta Folktandvårdens kvalitetsenhet

Du kan också skicka e-post med dina synpunkter till Folktandvården Västra Götalands enhet som ansvarar för kvalitet. E-postadressen är:  

Kontakta Västra Götalandsregionens patientnämnd

Du kan även vända dig till Västra Götalandsregionens patientnämnd som hjälper dig vidare med ditt ärende. Länk till mer information finns till höger här på sidan.

uiqt|wB{%yvx}vs|mz5nwts|ivl%vizlmvH%vozmoqwv5{m{%yvx}vs|mz5nwts|ivl%vizlmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5nwts|ivl%vizlmvH%vozmoqwv5{mqvnw5nwts|ivl%vizlmvH%vozmoqwv5{m