Hög kompetens

Vi har specialister för alla behov

 • 2015 tog våra specialistmottagningar emot 46 409 remisser. Av dessa kom 15 % från privattandvården och
  16 % från hälso- och sjukvården.
 • Övriga kom från Folktandvårdens allmäntandvårdskliniker..

Vi forskar för framtiden

 • Under 2015 bedrevs omkring 95 forsknings- och utvecklingsprojekt inom allmän- och specialisttandvården.
 • Under 2015 var 55 odontologiska doktorer verksamma inom Folktandvården.

Vi utbildar för framtiden

 • Vi har 29 platser på vår specialisttandläkarutbildning.
 • Vi erbjuder 76 studenter, 51 tandläkar- och 25 tandhygieniststudenter, plats på vår sommarskola varje år.
 • Vi har cirka 100 utbildade handledare som handleder nyexaminerade tandläkare, cirka 100 för tandhygienister och cirka 30 för tandsköterskor.

Våra medarbetare

 • Folktandvården Västra Götaland har 3 121 medarbetare, varav 88,4 % är kvinnor och 11,6 % är män.
 • Vår personal talar 22 olika språk.

Finansiering

 • Folktandvården är en politiskt styrd organisation, men finansieras till största delen av ersättningar från patienter. Omkring 80 % av Folktandvårdens verksamhet bedrivs på en konkurrensutsatt marknad. 2014 års resultat slutade på 14,1 mkr.
uiqt|wB&{izi5xm||mz{{wvH%vozmoqwv5{m{izi5xm||mz{{wvH%vozmoqwv5{m