Vision och verksamhetsidé

Folktandvårdens vision ”Frisk i munnen hela livet” speglar vår strävan efter att arbeta förebyggande. Vi vill lyfta fram munhälsans betydelse för livskvalitet i alla åldrar genom ett hälsofrämjande synsätt.

 • Ordet "Frisk" beskriver att vi på Folktandvården arbetar för att våra patienter och kunder ska uppnå och bibehålla en frisk mun.
 • "Hela livet" innebär att vi ska vara tillgängliga från den yngste till den äldste, för friska och svårt sjuka och ha en god tillgänglighet i hela Västra Götaland. Vi ska finnas nära våra kunder.

Verksamhetsidé och vad vi jobbar med

Vår grundläggande uppgift är att med hög kvalitet förebygga och behandla alla typer av tandsjukdomar. Vi utför allt från undersökningar till den mest komplicerade tandvården i samarbete med sjukvården. Våra uppgifter är:

 • Folkhälsoarbete
 • Förebyggande verksamhet
 • Barn- och ungdomstandvård
 • Uppsökande verksamhet
 • Vuxentandvård
 • Specialisttandvård
 • Högspecialiserad vård
 • Forskning
 • Grund- och vidareutbildning

Folktandvården är till för alla

Folktandvården Västra Götaland är organiserad så att alla invånare erbjuds vård på lika villkor utifrån tillgängliga resurser, oavsett var i regionen man söker vård och oberoende av vilken typ av vård man behöver.

uiqt|wBqvnw5nwts|ivl%vizlmvH%vozmoqwv5{mqvnw5nwts|ivl%vizlmvH%vozmoqwv5{m