Kärnvärden

Våra kärnvärden är hälsa, service och kompetens.

Hälsa

Vår verksamhet är hälsoinriktad. Det betyder att vi arbetar förebyggande för alla åldrar och vi motiverar till egenvård för att bevara det friska friskt. Våra tandsköterskor, tandhygienister och tandläkare gör allt för din hälsa. 

Vi medverkar i olika former av hälsouppdrag inom till exempel områdena tobak, droger och viktproblematik, som kan bidra till en bättre folkhälsa. Vi har ansvar för hälsofrämjande och förebyggande verksamhet i skolorna runt om i regionen. Vi erbjuder vård på lika villkor och med ett hälsofrämjande synsätt uppmuntrar vi vår personal till en hälsosam livsstil.

Service

Vi lägger stor vikt vid service, omtanke och ett gott bemötande. Vi strävar efter hög tillgänglighet och att anpassa våra öppettider efter våra kunder och patienters önskemål. Service innebär också att vi lyssnar på och tar hänsyn till synpunkter från våra kunder och patienter. Vi försöker alltid lämna snabba svar och tydliga behandlingsalternativ med kostnadsförslag.

Kompetens

Vi har bred kompetens och erfarenhet av patienter i alla åldrar med olika behov. Den tandvård som vi erbjuder är av god kvalitet och vi arbetar ständigt med att förbättra oss, finna nya lösningar och höja kompetensnivån. Vi utvecklar samtliga yrkesgrupper så att vi har rätt antal medarbetare med rätt kompetens, i förhållande till vår verksamhet.  

Vi utbyter erfarenheter inom hela organisationen. Genom att samarbeta inom allmän- och specialisttandvård, lär vi av varandra och driver utvecklingen framåt. Inom många områden är vi världsledande. Genom klinisk, patientnära forskning i nära samarbete med Göteborgs Universitet skapar vi ny kunskap.

uiqt|wBqvnw5nwts|ivl%vizlmvH%vozmoqwv5{mqvnw5nwts|ivl%vizlmvH%vozmoqwv5{m