Barn- och ungdomssektionBarn- och ungdomssektionen arbetar med att utveckla den förebyggande tandvården för barn och ungdomar i Folktandvården Västra Götaland. Exempel på arbetsområden är tobaksfrågor, epidemiologi och olika munhälsprojekt.

Sektionen ger också stöd till kliniker i form av informationsmaterial, riktlinjer och rutiner. 

Kontakt

Christina Larsson - koordinator
Telefon: 0702-280151
 

Läs mer

uiqt|wBkpzq{|qvi5m%v5tiz{{wvH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5m%v5tiz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB&{izi5xm||mz{{wvH%vozmoqwv5{m{izi5xm||mz{{wvH%vozmoqwv5{m