Uppsökande verksamhetHälsoodontologiska enheten ansvarar för den uppsökande verksamheten i regionen. Det innebär att våra tandhygienister åker hem till personer som har ett stort behov av daglig service, omvårdnad och bor: 

  • på sjukhem
  • på äldreboende
  • i gruppboende
  • i det egna hemmet, men är i behov av omvårdnad större delen av dygnet. 

Tandhygienisten gör en enkel munhälsobedömning med hjälp av ficklampa och spegel. I samband med detta ges råd och anvisningar om hur man bör sköta sin dagliga munhygien.

Munhälsobedömningen erbjuds en gång om året och är kostnadsfri, den ersätter inte en undersökning på klinik. Läs mer om uppsökande tandvård genom att klicka på länken till höger.

Kontakt

Kerstin Karlén, tandhygienist
E-post:  
Telefon: 076-777 14 20

uiqt|wBsmz{|qv5siztévH%vozmoqwv5{msmz{|qv5siztévH%vozmoqwv5{muiqt|wB&{izi5xm||mz{{wvH%vozmoqwv5{m{izi5xm||mz{{wvH%vozmoqwv5{m