VuxensektionVuxensektionen arbetar med hälsofrämjande och förebyggande insatser för att förbättra munhälsan hos den vuxna befolkningen.

  • vi arbetar för att hitta lösningar för patienter och patientgrupper som har stort behov av tandvård och för att de som nu är friska ska kunna behålla sin munhälsa
  • vi samarbetar med specialister på Odontologiska institutionen i Göteborg. 
  • vi söker nya arbetsformer med andra hälsoaktörer.

Kontakt

Katharina Wretlind, docent i cariologi:
Telelefon: 070-092 50 48
 

uiqt|wBsi|pizqvi5%wzm|tqvlH%vozmoqwv5{msi|pizqvi5%wzm|tqvlH%vozmoqwv5{muiqt|wB&{izi5xm||mz{{wvH%vozmoqwv5{m{izi5xm||mz{{wvH%vozmoqwv5{m