Vårt miljöarbete

Vi på Folktandvården Västra Götaland arbetar för en långsiktig och hållbar utveckling av miljön. Det gör vi genom att följa Västra Götalandsregionens både lång- och kortsiktiga miljömål. Dessutom är alla våra mottagningar miljödiplomerade. 

Så jobbar vi för miljön

De långsiktiga och kortsiktiga miljömålen för Västra Götalandsregionen är vägledande för hela vårt miljöarbete. Det innebär att vi har noggranna rutiner för energianvändning, avfallshantering och kemikaliehantering. Till exempel registrerar vi våra kemikalier i ett gemensamt kemikaliehanteringssystem för att vi ska ha en god kontroll på vilka typer och mängder av ämnen vi hanterar. 

Vi arbetar kontinuerligt med att försöka hitta alternativa produkter för att kunna byta ut farliga kemikalier mot mindre farliga. Vi har även med miljöperspektivet som ett av flera viktiga bedömningskriterier vid olika upphandlingar och nyinvesteringar.

Alla medarbetare får grundläggande miljöutbildning och våra mottagningar satsar på olika förebyggande tandvårdsinsatser såsom information på barnavårdcentraler och fluorlackning i skolor. Detta bidrar indirekt till minskad användning av miljöstörande produkter. 

Miljödiplomering

Alla våra kliniker är miljödiplomerade, vilket betyder att de uppfyller ett visst antal fastställda kriterier. De berör bland annat kemikalier, avfall, transporter och energi. Kriterierna är framtagna med stöd från miljösekretariatet i Västra Götalandsregionen. Kriterierna uppdateras och skärps vart tredje år och då måste också klinikerna klara av att efterleva de nya kriterierna för att få behålla sina miljödiplom.

uiqt|wBqvnw5nwts|ivl%vizlmvH%vozmoqwv5{mqvnw5nwts|ivl%vizlmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5nwts|ivl%vizlmvH%vozmoqwv5{mqvnw5nwts|ivl%vizlmvH%vozmoqwv5{m