Hål i tänderna hos barn

Allmänt

Karies är en sjukdom som orsakar hål i tänderna. När man har karies löser syror upp emaljen på tandens yta, så att bakterier kan ta sig igenom tandbenet och in till tandnerven.

Mjölktänderna är extra känsliga för karies eftersom de är tunnare än de permanenta tänderna. Trots att barnet kommer att tappa sina mjölktänder är det viktigt att man sköter om dem. Om en kariesinfektion får fortgå kan den sprida sig till käkbenet. Då kan barnet få värk och ibland feber. Anlagen till de permanenta tänderna skadas i sällsynta fall.

Man kan förebygga att barn får hål i sina tänder genom att borsta dem med fluortandkräm morgon och kväll. Det är också viktigt att lära sitt barn äta fem-sex gånger under dagen, men inte äta något mellan målen. Då får barnets tänder vila mellan måltiderna.

Symtom

Det första tecknet på karies är så kallad kritkaries, då tandytan får ett kritaktigt utseende. Om kariesangreppet går djupare in i tanden får barnet besvär och kan få ont när det äter, särskilt om det är något sött eller kallt. Om inte tanden behandlas börjar det göra ont att tugga mat, värken kan tillta och området runt tanden kan bli varigt och svullet.

Behandling

Ytliga kariesskador kan läka av sig själva om man sköter tänderna noga, men man bör ändå gå till en tandläkare med barnet för undersökning.

Om karies går djupare in i tanden, faller tanden sönder och det bildas ett hål. Hålet behöver ofta lagas för att hindra att det går djupare in mot nerven. Om kariesangreppet har gått så långt att tandnerven har dött och infektionen har spridit sig till käkbenet måste tanden tas bort.

När ska man söka vård?

Som förälder bör man kontakta tandvården om man upptäcker kariesskador hos sitt barn eller är orolig för att barnet kan ha ont från munnen.

Källa: 1177

uiqt|wBqvnw5nwts|ivl%vizlmvH%vozmoqwv5{mqvnw5nwts|ivl%vizlmvH%vozmoqwv5{m