Tandsten

Tandsten är mycket vanligt och bildas när bakteriebeläggningar som fastnat på tänderna kommer i kontakt med saliven.

En typ av tandsten kallas supragingival tandsten eller salivsten och bildas på insidan av framtänderna i underkäken och på utsidan av de stora kindtänderna i överkäken. En annan typ som kallas subgingival tandsten eller serumsten bildas i inflammerade tandköttsfickor och kan bidra till att man får tandlossning. 

Symtom

Supragingival tandsten syns på tändernas yta och har först en vit färg, men mörknar med tiden på grund av till exempel rökning, kaffe, te eller vin.

När man har subgingival tandsten blir tandköttet oftast rött och svullet. Det kan även blöda lite när man borstar tänderna. 

Behandling

Tandsten kan tas bort med ett ultraljudsinstrument med en rundad metallspets som vibrerar mot tandstenens yta. Det finns också olika instrument som används för att skrapa bort tandstenen.

En relativt ny metod är att använda en så kallad kirurgisk laser. Den har en spets som kan luckra upp tandstenen så att det vanliga tillvägagångssättet med ultraljud eller handinstrument blir lättare. 

När ska man söka vård?

Om det blöder från tandköttet vid tandborstning, om det blir svullet eller om man märker att det börjar bli mycket salivsten på tänderna bör man ta kontakt med en tandläkare eller tandhygienist.

Källa: 1177

uiqt|wBqvnw5nwts|ivl%vizlmvH%vozmoqwv5{mqvnw5nwts|ivl%vizlmvH%vozmoqwv5{m