Folktandvårdens utvecklingsklinik

Folktandvårdens utvecklingsklinik är en helt unik testmiljö för nya idéer. Här kommer Folktandvården Västra Götaland att testa, utveckla och arbeta med ny utrustning och nya metoder i nära samarbete med life science-företag, entreprenörer, industrin och andra aktörer inom tandvårds - och hälsoområdet.

Grundtanken är att arbeta med stor bredd och många olika typer utvecklingsuppdrag tillsammans med olika samarbetspartner. Det kan röra sig om utveckling och utprovning av odontologisk utrustning och instrument, nya arbetsmetoder eller olika former av IT-system. Det kan handla om arbetsorganisation, arbetsmiljö och ergonomi eller nya typer arbetsklädsel. Eller annat. Gemensamt för de olika uppdragen och projekten ska vara att de på något sätt, direkt eller indirekt, styr mot Folktandvården vision – Frisk i munnen hela livet.

På utvecklingskliniken kommer exempelvis Folktandvården att i samarbete med amerikanska Carestream Dental (CSD) göra de första kliniktesterna i Sverige av nästa generations tandvårdssystem, T4 version 3. Ett system, som när det är färdigutvecklat om några år, kommer att användas av fler än 10 000 användare i fjorton svenska landsting och regioner.

Utvecklingskliniken ligger på Hisingen i Göteborg och är integrerad i en helt nybyggd allmäntandvårdsklinik, Folktandvården Kvillebäcken, som öppnar 1 september i år.

Utveckling i autentisk klinisk miljö

Lokalerna på utvecklingskliniken är utformade för att vara flexibla och inte sätta gränser för vilka typ av utvecklingsprojekt som kan bli aktuella. Bland annat är golvet höjt med 20 centimeter för att det ska vara möjligt att lätt byta ut golvfast utrustning eller dra fram nya anslutningar i behandlingsrummen. Två behandlingsrum av totalt åtta är direkt kopplade till utvecklingsuppdraget. I anslutning till dessa rum finns ett laboratorium och kontorslokaler där personal från Folktandvården och olika samarbetspartner kan arbeta och mötas.

– Lokalerna är fantastiska, men det är ändå inte de som är det unika med kliniken. Det är istället möjligheten att arbeta med utveckling i en autentisk klinisk miljö med erfaren tandvårdspersonal och, framför allt, ett kontinuerligt flöde av patienter, säger Jan Edlund, projektledare för utvecklingskliniken.

Samarbete

Folktandvården Västra Götaland är Sveriges största tandvårdsorganisation och har en bredd och en spets i verksamheten som ger goda förutsättningar att hitta intressanta samarbeten med olika externa partner. Ett nyckelord för verksamheten är just "samarbete". Önskemål och behov hos industrin och andra potentiella samarbetspartner kommer att ha stor påverkan på utvecklingsklinikens verksamhet.

– Sammantaget ger utvecklingskliniken både oss och våra samarbetspartner helt nya möjligheter att testa nya idéer under verkliga klinikförhållanden. Mig veterligen är vi först i Sverige med att erbjuda en sådan miljö, kanske till och med i Europa, avslutar Jan Edlund.

Kontakt

Jan Edlund Jan Edlund
 Projektledare
 utvecklingskliniken
 Tel. 010-441 98 28,
 073-070 32 95
 jan.e.edlund
 

Utvecklingskliniken i Kvillebäcken

Folktandvårdens nya utvecklingklinik ligger på Borstbindaregatan 6 på Hisingen i Göteborg.

uiqt|wBriv5m5mlt}vlH%vozmoqwv5{m H%vozmoqwv5{muiqt|wB&uqsimt5zw{mvozmvH%vozmoqwv5{muqsimt5zw{mvozmvH%vozmoqwv5{m