Om du inte är nöjd

Vi på Folktandvården är måna om att du som kund är nöjd med det bemötande och den behandling du fått hos någon av våra tandläkare, tandhygienister eller tandsköterskor. Om du av någon anledning inte är nöjd vill vi gärna att du kontaktar oss, så att vi kan bli bättre.

Kontakta din mottagning

I första hand bör du vända dig till din behandlande tandläkare och tala om vad du tycker är fel och varför. Därefter kan du vända dig till den klinikchef som är ansvarig på din mottagning. Kontaktuppgifter till din klinik hittar du här.

Kontakta Folktandvårdens kvalitetsenhet

Du kan också maila dina synpunkter till Foltkandvården Västra Götalands enhet som ansvarar för kvalitet. Mailadressen till den är:  .

Kontakta regionens patientnämnd

Du kan även vända dig till Västra Götalandsregionens patientnämnd som hjälper dig vidare med ditt ärende. Kontaktuppgifter till patientnämnden hittar du här. 

uiqt|wB{%yvx}vs|mz5nwts|ivl%vizlmvH%vozmoqwv5{m{%yvx}vs|mz5nwts|ivl%vizlmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5nwts|ivl%vizlmvH%vozmoqwv5{mqvnw5nwts|ivl%vizlmvH%vozmoqwv5{m