Organisationen

Kontoren

Här hittar du kontaktuppgifter till våra administrativa kontor som finns i Skövde, Göteborg och Vänersborg.

Ledningsgruppen

Här hittar du kontaktuppgifter till alla i Folktandvårdens ledningsgrupp som till exempel tandvårdsdirektör, tandvårdschefer, personalchef, ekonomichef och informationschef.

Styrelsen

Här hittar du kontaktuppgifter till alla i Folktandvårdens styrelse.

uiqt|wBqvnw5nwts|ivl%vizlmvH%vozmoqwv5{mqvnw5nwts|ivl%vizlmvH%vozmoqwv5{m