Kontoren

  • För ärenden om allmäntandvård - kontakta valfritt kontor nedan.
  • För ärenden om specialisttandvård - kontakta kontoret i Göteborg.
  • För ärenden som rör tandvårdsledning - kontakta kontoret i Skövde. 

Skövde (huvudkontor)

Folktandvården Västra Götaland
Administrationen
Regionens Hus, 541 80 Skövde
BESÖKSADRESS: St:a Helenagatan 8

Telefon tandvårdsledning: 0500-49 98 51 eller receptionen 031-345 05 00
Telefon allmäntandvård: 0500-49 98 39
E-post:  

Vänersborg

Folktandvården Västra Götaland
Administrationen
Regionens Hus, 462 80 Vänersborg
BESÖKSADRESS: Östergatan 1

Telefon: allmäntandvård 0521-275803 eller receptionen 031-345 05 00
E-post:  

Göteborg

Folktandvården Västra Götaland
Administrationen, 405 44 Göteborg
BESÖKSADRESS: Kämpegatan 3

Telefon allmäntandvård: 031-345 05 40 eller receptionen 031-345 05 00
Telefon specialisttandvård: 031-345 05 03 eller receptionen 031-345 05 00
E-post:   
 

uiqt|wBqvnw5nwts|ivl%vizlmvH%vozmoqwv5{mqvnw5nwts|ivl%vizlmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5nwts|ivl%vizlmvH%vozmoqwv5{mqvnw5nwts|ivl%vizlmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5nwts|ivl%vizlmvH%vozmoqwv5{mqvnw5nwts|ivl%vizlmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5nwts|ivl%vizlmvH%vozmoqwv5{mqvnw5nwts|ivl%vizlmvH%vozmoqwv5{m