Forskning och samarbetenVi forskar för framtidens tandvård

För en kunskapsorganisation som Folktandvården Västra Götaland är forskningen oerhört viktig och att utvärdera och införa nya metoder är en framgångsfaktor för oss. Vår forskning, som bedrivs i samarbete med Institutionen för Odontologi (IO) vid Göteborgs universitet (GU), ska vara nyttig i vår vardag, leda fram till nya behandlingsmetoder och utveckla framtidens tandvård. Våra tre största forskningsområden handlar om varför barn utvecklar tandvårdsrädsla, om Frisktandvården som vårdmodell leder till friskare patienter och hur vi kan utveckla tandvården för äldre. 

Eget forskningscentrum

Folktandvården i Västra Götaland ligger långt fram inom klinisk forskning (forskning som sker på våra mottagningar runt om i regionen) och för att göra det enkelt för våra medarbetare att forska har vi byggt upp ett eget forskningscenter. I dagsläget drivs ett trettiotal forskningsprojekt av olika storlek runt om i regionen.

uiqt|wBqvnw5nwts|ivl%vizlmvH%vozmoqwv5{mqvnw5nwts|ivl%vizlmvH%vozmoqwv5{m