BITA - Barn i tandvården

BITA-projektet är Sveriges hittills största långsiktiga forskningsprojekt som fokuserar på tandvårdsrädsla, behandlingsproblem och munhälsa hos barn. Logotype BITA

Folktandvården vill med projektet BITA nå en djupare förståelse av orsakerna till att en del barn utvecklar tandvårdsrädsla eller på andra sätt upplever det jobbigt att gå till tandläkaren. Utvecklingen av karies, mineraliseringsstörningar och skador på tänderna eller på kroppen i övrigt, till exempel att barnet har ramlat och slagit sig, ska också följas i projektet.

De kunskaper som projektet ger hoppas vi ska leda till nya sätt att arbeta förebyggande, och hjälpa oss att utveckla behandlingsformerna inom barntandvården.

Totalt sett följs cirka 2 000 barn och ungdomar i åldrarna 3, 7, 11 och 15 år och deras föräldrar, vid åtta av Folktandvårdens mottagningar i Västra Götaland under fem år.

Bakgrund

Folktandvården Västra Götaland startade den 1 januari 2008 i samarbete med Folktandvården i Örebro läns landsting och Göteborgs universitet Sveriges hittills största långsiktiga forskningsprojekt som fokuserar på tandvårdrädsla, behandlingsproblem och munhälsa hos barn.

BITA projektet genomförs i samarbete med Örebro läns landsting, där ytterligare cirka 600 barn kommer att följas vid fyra av Folktandvårdens mottagningar under samma femårsperiod.

uiqt|wBqvnw5nwts|ivl%vizlmvH%vozmoqwv5{mqvnw5nwts|ivl%vizlmvH%vozmoqwv5{m