Frisktandvård

Leder Frisktandvård till friskare munnar?  

Folktandvården Västra Götaland ligger långt fram när det gäller att erbjuda vuxna individer en ny vårdmodell för tandvård, så kallad Frisktandvård. Med Frisktandvård betalar du som patient ett fast pris i tre år och du får också ett vårdprogram för den viktiga egenvården du gör hemma.

Frisktandvård infördes 2007 för att få fler, främst unga, att gå regelbundet till tandvården. Det ska på lång sikt leda till friskare tänder och därmed minskade kostnader både för den enskilda individen och för samhället. För att följa upp Frisktandvård genomför Folktandvården Västra Götaland ett stort forskningsprojekt i samarbete med Institutionen för Odontologi vid Göteborgs universitet.

Ger mycket ny information

Projektet innebär en hälsoekonomisk utvärdering av Frisktandvård, tandvård till fast pris, att jämföra med tandvård som betalas enligt Folktandvårdens prislista. Ett viktigt syfte i projektet är också att jämföra utvecklingen av oral hälsa och ohälsa över tid i termer av risk- och friskfaktorer hos patienter med Frisktandvård och patienter som betalar tandvården enligt prislistan. Även tandvårdsbeteende, attityder till tandvård och vårdgivare relaterat till betalningssystem ska utvärderas. Projektet kommer att ge information kring patienters beslutsfattande om behandling inom tandvården. Dessutom kommer vi att få information om frisk- och riskfaktorer relaterat till oral hälsa i ett folkhälsoperspektiv.  

Genomförande

Cirka 14-15 000 patienter inom Folktandvården Västra Götaland ingår i projektet. Projektet är unikt i sitt slag, aldrig tidigare har så många patienter omfattats under så lång tid. Det finns få tidigare genomförda storskaliga studier av den här typen av betalningssystem inom tandvården, där resultaten belyser utvecklingen av effekter på kostnader för tandvård, både för samhället och individen.  Dessutom saknas studier som visar oral hälsa och sjukdom i ett längre tidsperspektiv beroende på betalningssystem.  

uiqt|wBqvnw5nwts|ivl%vizlmvH%vozmoqwv5{mqvnw5nwts|ivl%vizlmvH%vozmoqwv5{m