Hög kompetens

Vi har specialister för alla behov

 • 2011 tog våra specialistmottagningar emot 36 600 remisser. Av dessa kom 13 % från privattandvården, 17 % från sjukvården och 2 % från primärvården, övriga kom från Folktandvårdens allmäntandvårdskliniker.

Vi forskar för framtiden

 • Under 2010 bedrevs 27 forsknings- och utvecklingsprojekt inom allmäntandvården och 94 inom specialisttandvården.*
 • Under 2010 var 41 odontologiska doktorer verksamma inom Folktandvården.*

*Aktuella siffror för 2011 gällande forskning och utveckling presenteras i andra kvartalet 2012.

Vi utbildar för framtiden

 • Vi har 24 platser på vår specialisttandläkarutbildning.
 • Vi erbjuder 80 studenter plats på vår sommarskola varje år.
 • Vi har 90 utbildade handledare som handleder nyexaminerade tandläkare.

Våra medarbetare

 • Folktandvården Västra Götaland har 2 962 medarbetare, varav 12,9 % är män och 87,1 % är kvinnor.
 • Inom Folktandvården finns det 50 olika yrkesroller.
 • Vår personal talar 22 olika språk.

Finansiering

 • Folktandvården är en politiskt styrd organisation, men finansieras till största delen av ersättningar från patienter.
 • 2011 års resultat slutade på + 7,6 miljoner kronor.
uiqt|wB&{izi5xm||mz{{wvH%vozmoqwv5{m{izi5xm||mz{{wvH%vozmoqwv5{m