Tandvårdsrädsla

Vuxna

Ungefär hälften av alla vuxna uppger att de känner obehag och oro när de besöker tandläkaren. Bland människor som inte går till tandläkaren regelbundet är rädsla ett av de vanligaste skälen till att man inte går. Det är viktigt att du besöker tandvården för att få en regelbunden kontroll av dina tänder och din munhälsa.

Tala om din rädsla

Ibland kan det räcka med att prata med din tandläkare eller tandhygienist för att få mer kontroll över behandlingssituationen. För oss är det viktigt att du känner att du får den information om behandlingen som du behöver för att känna dig trygg i behandlingssituationen.

Ta kontakt med oss

Vi vill hjälpa dig på allra bästa sätt. Vi vill att du ska känna sig trygg och väl omhändertagen. Tillsammans resonerar vi oss fram till vad som just du behöver. Förutom hjälpen som vi kan ge på din mottagning har vi också specialistmottagningar som kan hjälpa dig. Hit kan du komma på remiss från tandvården eller sjukvården. Kontakta din närmaste mottagning genom länken till höger.

Barn

Tandläkarskräck hos barn kan bero på många saker. Barnet kan till exempel ha dålig erfarenhet som de själva har upplevt hos tandläkaren eller sjukvården, eller ha påverkats av en vuxen i sin närhet. Ungefär var tionde barn känner rädsla inför ett tandläkarbesök.

Behandling av tandvårdsrädda barn

Behandling av tandläkarskräck handlar om att skapa trygghet. För oss är det viktigt att ge barnet en lugn och trygg behandling i en lugn och trygg miljö. För oss är det viktigt att lyssna på barnet och göra tandläkarbesöket så positivt som möjligt. Vi har stor erfarenhet av barn- och ungdomstandvård och det finns dessutom extra hjälp att få för barn som är rädda. Vi har mottagningar som är specialiserade på att ta hand om barn som har tandvårdsrädsla. Här får barn hjälp på remiss.

Om du vill veta mer

Behandlingen på mottagningarna går ut på att bota din rädsla så att du skall kunna gå som patient på vanligt sätt utan att känna rädsla. Du kan läsa mer om tandläkarskräck på Vård i Västra Götaland. Du hittar länkarna till höger.

uiqt|wBqvnw5nwts|ivl%vizlmvH%vozmoqwv5{mqvnw5nwts|ivl%vizlmvH%vozmoqwv5{m