Vad pratar tandläkaren om?

A-C, D-F, G-I, J-L, M-O, P-R, S-U, V-Ö

A

Abonnemangstandvård

Ett avtal man kan teckna för att få tandvård till fast pris genom att betala en premie varje månad.

Allmänt tandvårdsbidrag

ATB, ett ekonomiskt tandvårdsbidrag för vuxna. Beroende på hur gammal man är kan man få 150 eller 300 kronor per år.

Amalgam

Material för tandfyllning som består av en blandning av silver, tenn, koppar, zink och kvicksilver. Amalgam är förbjudet att använda sedan 1 juni 2009.

Aplasi

När man saknar anlag för en eller flera tänder från födseln, vilket gör att de tänderna aldrig kommer att växa fram.

Approximalyta

Tandyta som är vänd mot tanden framför eller bakom.

ATB

Detsamma som Allmänt tandvårdsbidrag.

B

Behandlingsplan

Skriftlig plan för omfattande tandvård som bland annat innehåller diagnos, prisuppgift och alternativa behandlingsförslag. Tandvård brukar kallas för omfattande när man till exempel behöver kronor eller bryggor.

Bettfysiolog

Specialisttandläkare som utreder och behandlar besvär i bettet, käklederna och tuggsystemet.

Bettskena

Avtagbart plastskydd som avlastar och skyddar tänderna om man gnisslar eller pressar ihop dem medan man sover. Skenan kan även motverka spänningar i käken huvudet, halsen och nacken.

Bro

Brygga, en ersättning för en eller flera saknade tänder. Bron kan vara av guld, porslin, titan, eller plast och fästs på närliggande tänder eller implantat.

Brygga

Detsamma som bro.

Buckalt

Tandyta som vetter mot kinden.

C

Canin

Hörntand, tand nummer tre räknat från mitten av tandraden.

Carisolv

Gelé som används för att lösa upp tandsubstans som angripits av karies (hål i tänderna).

Cement

1) Det yttersta lagret på tandens rot. 2) Material för att sätta fast olika typer av konstruktioner.

D

Delprotes

Partialprotes, avtagbar protes som ersätter förlorade tänder. Fästs vid de kvarvarande tänderna med klamrar.

Dental

Kommer från ordet dent, som betyder tand.

Dentin

Tandben, hård vävnad som utgör huvuddelen av tanden och som är täckt med emalj eller cement.

Distalyta

Tandyta som vetter bakåt.

E

Emalj

Det hårda yttre skiktet på tandens synliga del, den så kallade kronan.

Endodontist

Specialisttandläkare som arbetar med komplicerade och avancerade rotfyllningar och andra rotbehandlingar.

Eruption

När en ny tand tränger fram. Ordet kommer av verbet eruptera.

Estetisk tandvård

Kosmetisk tandvård, behandlingar som förbättrar tändernas utseende, till exempel genom blekning.

Extraktion

Uttryck som betyder att en tand dras ut.

F

Fissurer

Fåror i tanden, vanligast på tuggytor. Om fårorna är djupa samlas det lättare bakterier i dem vilket kan göra att man på sikt kan få hål i tuggytorna.

Fissurförsegling

När fårorna eller groparna i tandens tuggytor täcks med en tunnflytande plast för att utestänga bakterier och därmed förebygga karies.

Fixtur

Detsamma som implantat.

Fluor

Grundämne som stärker tänderna. Kan till exempel finnas i tandkräm.

Fluoridlösning

Lösning som innehåller fluor. Kan användas för munsköljning eller penslas på tänderna i syfte att stärka tänderna.

Fluortabletter

Tabletter som innehåller fluor och som man suger på i syfte att stärka tänderna. Barn kan få fluortablett i tidig ålder. De skall då sväljas för att stärka tandanlagen.

Fluortandkräm

Tandkräm som innehåller fluor.

Frisktandvård

Tandvård till fast pris hos Folktandvården.

Fyllning

Tandfyllning, kallas ofta "lagning". Ersättning av förlorad tandsubstans.

G

Gingivit

Tandköttsinflammation.

Glasjonomer

Ett tandfyllningsmaterial av silikatpulver och hårdplast, som avger fluor.

Guttaperka

Gummimaterial som används vid rotfyllning.

H

Helprotes

Så kallade ”löständer” som behövs om alla tänder saknas. En helprotes är avtagbar.

Högkostnadsskydd för tandvård

Ett statligt ekonomiskt stöd för tandvårdskostnader som överstiger 3 000 kronor under ett år. Ju högre kostnader desto större ekonomiskt stöd kan man få. Det är inte alltid den faktiska avgiften som ligger till grund för vilken summa som får räknas in i högkostnadsskyddet, i stället baseras beloppen på statliga så kallade referenspriser.

I

Implantat

Fixtur, skruvar av titan som opereras in i käkbenet och som nya konstgjorda tänder eller broar fästs vid.

Implantatbro

Käkbensförankrad bro, bro som är förankrad i käkbenet med implantat.

Incisiv

Framtand. Tand nummer ett och två räknat från mitten av tandraden.

Initialkaries

Kritkaries, första stadiet av karies som är ytligt och bara berör emaljen. Har ett kritliknande utseende. Kan läka ut av sig själv.

Interdentalborste

Mellanrumstandborste, liten borste för rengöring mellan tänderna.

Interdentalt

Utrymmet mellan tänderna.

J

Jacketkrona

Krona av porslin.

K

Karies

Sjukdom som orsakar hål i tänderna.

Keram

Tandfyllnings- eller kronmaterial av keramik.

Klorhexidin

Bakteriedödande medel som kan användas för att skölja rent i munnen.

Kofferdam

Gummiduk som sätts fast runt tanden för att hålla torrt så att inte saliv läcker in under en behandling.

Komposit

Tandfärgat tandfyllningsmaterial av plast.

Kosmetisk tandvård

Detsamma som estetisk tandvård.

Krona

1) Den del av tanden som normalt syns i munnen. Består av emalj, dentin och pulpa. 2) Konstgjord krona, till exempel av guld eller porslin, som används som ersättning för en skadad tand.

Käkkirurg

Specialisttandläkare som genomför operationer i munnen.

L

Lingualt

Tandyta som vetter mot tungan.

Lustgas

Dikväveoxid. Används bland annat i lugnande och smärtstillande syfte vid tandbehandling.

M

Mellanrumstandborste

Detsamma som interdentalborste.

Mesialyta

Tandyta som vetter framåt mot angränsande tand.

Mjölktänder

Primära tänder, barnens första tänder.

Molar

Tänderna nummer sex, sju och åtta räknat från mitten av tandraden.

Munhälsobedömning

En enkel undersökning av tänderna, tandköttet och resten av munnen som visar om man behöver tandvård eller om munnen behöver rengöras bättre.

Munslemhinna

Slemhinna som täcker hela munhålan, tandköttet, gommen och munbotten.

O

Ocklusalt

Tandens tuggyta.

Odontologi

Läran om tänderna och deras sjukdomar.

Odontologisk radiologi

Röntgenundersökning av tänderna, käkarna och ansiktet.

Ortodonti

Tandreglering, som innebär behandling av tänder som står fel.

Osteit

Inflammation i benvävnad.

Oxeltand

Detsamma som molar.

P

Paradontolog

Specialisttandläkare inom tandlossningssjukdomar.

Parodontit

Infektion i tandens stödjevävnad som orsakar tandlossning.

Pedodontist

Specialisttandläkare inom barntandvård.

Permanenta tänder

De bestående tänder som kommer efter mjölktänderna.

Plack

Bakteriebeläggning som man kan få på tänderna.

Premolar

Främre kindtand. Tand nummer fyra och fem räknat från mitten av tandraden.

Primära tänder

Detsamma som mjölktänder.

Protes

Konstgjord ersättning av kroppsdel. Tandproteser kan vara fasta: broar och kronor, eller avtagbara: delproteser och helproteser.

Protetiker

Specialisttandläkare som bland annat arbetar med kronor, broar och proteser.

Protetik

Ersättning av förlorad mjuk- och hårdvävnad i munhålan, det vill säga tänder, käkben och tandkött. Kan till exempel vara kronor, implantat eller proteser.

Pulpa

Den innersta delen av tanden som består av bindväv, blodkärl och nerver.

Pulpit

Inflammation i pulpan som kan göra att man får tandvärk.

R

Referenspriser

De priser som ligger till grund för hur stor summa som får räknas in i högkostnadsskyddet för tandvård.

Rot

Den del av tanden som sitter i käkbenet. En tand kan ha en eller flera rötter.

Rotfyllning

Behandling där den skadade pulpan tas bort och tandens rotkanal försluts med guttaperka och ett rotkanalcement.

Rotkanal

Kanaler i tandens rot som innehåller pulpa.

S

Sackaros

Vanligt socker. Innehåller näring som gör att bakterierna i munnen bildar syra.

Sekundärkaries

Karies i anslutning till en fyllning eller krona.

Specialisttandvård

Tandvård som utförs av tandläkare som har en specialistutbildning inom sitt område. Oftast behöver man en remiss för att få komma till en specialisttandläkare.

Statligt tandvårdsstöd

Ekonomiskt stöd till vuxna som består av två delar: allmänt tandvårdsbidrag och högkostnadsskydd för tandvård.

Syraattack

Syraangrepp på tandytan. Syran bildas när munnens bakterier bryter ner socker till syra.

T

Tandben

Detsamma som dentin.

Tandhygienist

Legitimerad yrkesgrupp som arbetar med förebyggande munhälsa och tandvård samt vissa undersökningar.

Tandköttsficka

En några millimeter djup ficka mellan tandkött och tand.

Tandlossning

Parodontit, när man tappar tänderna.

Tandläkare

Legitimerad yrkesgrupp som har rätt att undersöka och behandla sjukdomar och skador i tänderna, munhålan och i käkområdet.

Tandreglering

Behandling med tandställning av tänder som till exempel vuxit snett eller sitter för tätt.

Tandregleringsapparatur

Tandställning, avtagbar eller fäst tillfälligt på tänderna.

Tandskydd

Avtagbar skena i mjuk plast som skyddar tänderna under idrott.

Tandsköterska

Yrkesgrupp som främst arbetar med förebyggande tandvård och tandhälsoinformation, samt assisterar tandläkare vid undersökningar och behandlingar.

Tandsten

Hårda, förkalkade bakteriebeläggningar.

Tandställning

Detsamma som tandregleringsapparatur.

Tandtekniker

Yrkesgrupp som på laboratorium framställer tandersättningar, till exempel kronor, broar och proteser.

Tandvårdsrädsla

Stark rädsla för tandvård.

Titanskruv

Detsamma som implantat.

U

Uppsökande tandvård

Gratis munhälsobedömning och rådgivning som man kan få i hemmet om man har stort och långvarigt behov av omvårdnad.

V

Visdomstand

Den bakersta oxeltanden. Tand nummer åtta som bryter fram från senare tonåren och framåt. Det är möjligt att få fyra visdomständer, men hos en del personer bryter inte alla visdomständer fram.

X

Xylitol

Björksocker. Kan inte användas av munnens bakterier för syrabildning och är därmed ett tandvänligt sötningsmedel.

Källa:1177.se

 

 

uiqt|wBqvnw5nwts|ivl%vizlmvH%vozmoqwv5{mqvnw5nwts|ivl%vizlmvH%vozmoqwv5{m