Konstgjorda tänder

Att förlora tänder

Att tänder behöver lagas eller ersättas med konstgjorda tänder kan bero på flera saker:

  • Man kan ha slagit ut eller slagit av en tand vid en olycka.
  • Tänderna kan slitas ner av hård belastning, för en del håller inte de egna tänderna hela livet.
  • Man kan förlora tänder på grund av tandlossningssjukdom eller så kan tänderna vara så skadade av karies och tandfyllningar att de måste dras ut och ersättas.
  • Man kan födas utan vissa tandanlag eller få tänder med en avvikande form.

Tänderna betyder mycket för utseende och självkänsla

För inte så länge sedan räknade man ofta med att man med tiden skulle förlora tänderna, som föräldrar och äldre släktingar kanske gjorde. Då hade man lättare att vänja sig vid tanken på konstgjorda tänder och proteser. Idag förutsätter vi att tänder ska se fina och friska ut och det är lätt att tro att de ska fungera livet ut. Utseendet har fått allt större betydelse och då kan varje tandförlust vara svår att acceptera. Utseendet har stor betydelse för självkänslan. Att förlora en tand, till exempel genom en olycka, kan därför vara besvärande på flera sätt. Man behöver då snabb hjälp med att få behandling för både smärta och att få en ny tand. Tandförluster som beror på tandsjukdomar upplevs ofta annorlunda. Det är en långsammare process och enstaka tandförluster behöver då inte upplevas lika jobbigt. Men om man förlorar många tänder eller blir tandlös i en hel käke påverkar det naturligtvis både självförtroende och munnens möjlighet att fungera som den ska. Det blir svårare att äta och att tala.

Ersätta förlorade tänder

En tand består av krona och rot. Kronan är den del som syns i munnen, medan roten sitter fast i käkbenet. Runt tanden finns slemhinnan, även kallad tandkött. När man behöver konstgjorda tänder används olika metoder beroende på hur många tänder, och ibland hur mycket av tänderna, som behöver ersättas. Man kan få allt från en tand till en hel tandrad ersatt, och de konstgjorda tänderna kan vara fasta eller avtagbara. Konstgjorda tänder kan också fästas vid konstgjorda rötter - tandimplantat.

Vad är fasader, kronor och broar? 

Om en tand har skadats av karies eller av ett slag måste den lagas. Ibland räcker det med att tandläkaren gör en plastfyllning eller klistrar fast en mindre ersättningsdel - en fasad eller inlägg - av porslin eller metall. En fasad är ett tunt skal av porslin som klistras på den skadade tanden. Ett inlägg är en lagning som klistras fast i en slipad grop i tanden. Om en tand är så trasig att den inte längre går att laga kan tandläkaren behöva slipa mer på tanden och göra en ny krona. En krona är en konstgjord del av en tand, oftast formad som en hätta, som täcker större delen av tanden. En bro är en fast tandprotes som ersätter en eller flera tänder och som sitter ihop i ett stycke. Om en tand måste dras ut kan den ersättas med en bro som stödjer sig på de tänder som omger luckan. Bron kan antingen fästas direkt på oslipade tänder eller så slipar tandläkaren på tänderna så att bron kan ”träs på” som hättor och fästs med ett så kallat cement.

Hela proteser och delproteser

När tandvården talar om tandproteser menas avtagbara tänder som är ersättning för en, flera eller alla tänder i en käke och som också kan ha en tandköttsliknande ersättning. Det finns avtagbara hela proteser eller delproteser. Om man behöver en delprotes för att fylla den tandlucka som har uppstått i käken kan protesen fästas med klamrar runt kvarvarande tänder eller med hjälp av andra mekaniska kopplingar. Är man helt tandlös i en käke får man en hel protes för hela käken. I överkäken täcker en sådan protes även gommen. Det finns också avtagbara hela proteser som kan knäppas fast över avkortade tänder eller på implantat, så kallade täckproteser.

Implantat

Tandimplantat är skruvar av titan som opereras in i käkbenet. Implantaten fungerar som konstgjorda tandrötter i käken. På implantaten fästs en konstgjord tand eller en rad nya tänder. Om man är helt tandlös kan en del tandrad fästas på implantat.

Förlorade tänder måste inte alltid ersättas

Många vänjer sig vid att ha en tandlucka, speciellt i käkens sidor där luckan inte syns så mycket. Det viktiga är att balansen i tandraden finns kvar så att inte tänderna börjar luta eller flytta på sig. Man kan fråga sin tandläkare om man måste behandla eller om man kan vänta.

Olika lösningar för olika personer

Hur den lösning ser ut som man diskuterar fram med sin tandläkare beror på hur området ser ut kring den skadade tanden eller tandluckan. Behandlingen är också en kostnadsfråga. En fast protes med implantat är dyrare än en protes, men blir oftast stadigare och känns mer som egna tänder. En avtagbar protes är en billigare lösning, men som också kan fungera bra. De olika metoderna förklaras mer ingående i kommande kapitel.

källa:1177.se

uiqt|wBqvnw5nwts|ivl%vizlmvH%vozmoqwv5{mqvnw5nwts|ivl%vizlmvH%vozmoqwv5{m