Tandimplantat

Vad är implantat?

Tandimplantat är skruvar av titan som opereras in i käkbenet. Implantaten fungerar som konstgjorda tandrötter i käken. Till skruvarna kan man koppla små förlängningar av titan eller annat material som sticker upp ur tandköttet. Förlängningarna kallas distanser. På dessa distanser eller direkt på implantatet kan sedan en ny konstgjord tand eller en rad nya tänder fästas. Titan är en metall som har en unik förmåga att växa fast i käkbenet och går bra ihop med kroppens vävnader.

Implantat kräver noggranna förberedelser

Innan man bestämmer sig för en implantatbehandling blir man undersökt av tandläkaren och pratar igenom hur man mår allmänt. Frågor som brukar diskuteras är

  • om implantat är bästa lösningen
  • vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda för att man ska kunna få implantat
  • om det behövs någon förbehandling.

Är implantat bästa lösningen?

Det är viktigt att diskutera olika möjligheter att ersätta tänder med sin tandläkare:

Man kan överväga att låta en tandlucka vara och vänta med behandling.
Man kan få en fast bro som stöds på de egna kvarvarande tänderna.
Tandläkaren kan göra en avtagbar protes som ersätter de förlorade tänderna.
Man kan få implantat där tandläkaren fäster nya tänder.
Ibland kan tandläkaren behöva konsultera en specialisttandläkare.

Vad krävs för att få behandling med implantat?

Det finns få sjukdomar som gör att man inte kan få implantat, men tandläkaren kan behöva samråda med en läkare före operationen. Benskörhet, vissa mediciner eller cancerbehandling med strålning kan göra att implantatbehandlingen måste skjutas upp. Om man har hjärt-kärlsjukdomar och använder blodförtunnande medicin behövs kontakt med en läkare. Man kan opereras även om man är äldre. Det är inte hur gammal man är som är avgörande, utan hur frisk man är för sin ålder. Parkinsons sjukdom, Sjögrens syndrom eller stroke är exempel på sjukdomar som kan göra det svårare att ha lösa proteser. Då kan implantat gör att man får bättre livskvalitet. Implantat på barn och ungdomar görs bara av specialister efter en särskild undersökning. Barn växer, liksom deras käkben, och implantaten kan hamna i ett felaktigt läge om de opereras in för tidigt. Rökning kan försämra chanserna till en bra läkning efter implantatoperationen.

Vilken förbehandling behövs?

Om man har ett friskt och starkt käkben krävs det i allmänhet ingen förbehandling. Ibland kan dåliga tänder behöva dras ut och då kan det hålet i käkbenet behöva läka någon tid. Är det många eller mycket synliga tänder som saknas är det bra att få en tillfällig, fast eller avtagbar, protes som fyller ut luckorna och som ger en bättre tuggförmåga. Ibland finns det för lite ben för att kunna sätta in implantat. Det kan bero på att käkbenet har tillbakabildats, att det saknas ben för att käkhålorna i överkäken är i vägen eller för att en nerv eller ett stort blodkärl är i vägen i underkäken. Då krävs speciella förbehandlingar och undersökningar av specialisttandläkare.

Hur går det till att sätta in implantat?

Behandlingen går ut på att först sätta in titanimplantat i käkbenet som fästen för nya tänder. Sedan monteras nya konstgjorda tänder på implantaten. Först krävs noggranna förberedelser med röntgenundersökning och analys av möjligheterna att sätta in implantat. Ibland behövs undersökning med skiktröntgen, så kallad tomografi, som ger tredimensionella bilder så att benet kan granskas från olika riktningar. Röntgenundersökningen görs för att få svar på

  • om käken kan tjäna som säte för implantat
  • om benkvaliteten är bra, om det finns tillräckligt med ben och om benets form är lämplig
  • om det finns tillräckligt med utrymme
  • om det finns nerver och blodkärl eller förändringar i käken som kan innebära begränsningar för operationen.

 

källa:1177.se

uiqt|wBqvnw5nwts|ivl%vizlmvH%vozmoqwv5{mqvnw5nwts|ivl%vizlmvH%vozmoqwv5{m