Tandställning

Tandställning kan behövas när tänderna står ojämnt, för tätt eller för glest. Man kan behöva rätta till tänderna av estetiska skäl, men också för att undvika att de blir skadade. Personer med stora överbett har större risk att slå sönder eller slå ut sina framtänder och vissa bettfel kan störa tuggfunktionen. Den vanligaste behandlingen är att flytta tänderna med hjälp av en tandställning.

Tandställningen trycker lätt på tänderna så att de flyttas. Denna process går långsamt och du får räkna med att en tandregleringsbehandling tar mellan ett och ett halvt till två år, ibland längre tid. Ungefär var 6e till 8e vecka kontrollerar och justerar tandläkaren din tandställning.

Både barn och vuxna kan ha tandställning

Oftast är det barn och ungdomar som behandlas, men även vuxna kan behöva reglera sina tänder. Ibland behöver tandläkaren också dra ut tänder för att rätta till bettet. Har du svåra bettfel så att tänderna i över- och underkäken inte alls stämmer överens räcker det inte alltid med tandreglering. Man kan då behöva göra både tandreglering och en operation av käkarna. För att göra en sådan behandling måste man käkarna ha växt färdigt.

Innan tandställningen sätts in

Innan en tandställning sätts fast berättar tandläkaren om vad det innebär att få tandställning, hur lång tid behandlingen tar, hur ofta tandställningen ska justeras och hur du ska sköta din munhygien. Du får veta hur tandställningen ska kontrolleras och skötas och vad som händer om du inte får behandling.

uiqt|wBqvnw5nwts|ivl%vizlmvH%vozmoqwv5{mqvnw5nwts|ivl%vizlmvH%vozmoqwv5{m